UCLG-MEWA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KOMİTESİ TOPLANTISI


UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi, 10 Ocak 2017 tarihinde komite üyelerinin katılımıyla UCLG-MEWA Genel Merkezi’nde gerçekleşmiştir.

Toplantının açılışından sonra, aşağıda verilen gündem oylanarak kabul edilmiş ve kabul edilen gündeme uygun olarak UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Toplantısı yapılmıştır. Toplantıya, Şişli Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Eş-Başkanı Hayri İnönü başkanlık etmiştir.

Toplantı Gündemi

1) Toplantının açılışı
2) Toplantı gündeminin kabulü
3) Komite yürütücülüğünün ve isminin görüşülmesi
4) 2017 Çalışma Programı’nın görüşülmesi: Projeler ve Savunuculuk
a. Projeler:
i. Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nın Yaygınlaştırılması
ii. İstanbul Sözleşmesi’nin Yerelleştirilmesi
iii. Belediyelerde Eşitlik Birimleri’nin kurulması ve Yerel Eşitlik Eylem Planlarının hazırlanması
iv. SKH 5’in Yerelleştirilmesi
b. Savunuculuk:
i. Ortak Etkinlikler
ii. BM 61. Kadının Statüsü Komisyonu Toplantısı
5) Bir sonraki komite toplantısının yerinin belirlenmesi
6) Üyelerden gelen istek ve önerilerin görüşülmesi
7) Diğer konular
8) Kapanış

Toplantı raporu için tıklayın.

Fotoğraflar için tıklayın.

 

 

Comments are disabled