UCLG-MEWA TURİZM KOMİTESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM TOPLANTISI, 1-2 AĞUSTOS 2017


UCLG-MEWA Turizm Komitesi ve Sürdürülebilir Turizm Toplantısı, 1-2 Ağustos 2017

Orta Doğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesi’nden toplamda 120’ye yakın Belediye Başkanı ve yerel yönetim temsilcisini bir araya getiren UCLG-MEWA Turizm Komitesi ve Sürdürülebilir Turizm Toplantısı 1-2 Ağustos 2017 tarihlerinde Komite Başkanı Konya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıda “MEWA Bölgesi’nde Kalkınma için Sürdürülebilir Turizm”, “Sürdürülebilir Kültür Turizmi”, “Sosyal İçermenin bir aracı olarak Turizm” ve “Sürdürülebilir Kent Turizmi” olmak üzere dört oturum gerçekleştirildi. Oturumların ardından UCLG-MEWA Turizm Komitesi’nin idari toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmacılarından olan UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, toplantının yapılış amacının “Sürdürülebilir turizmin gelişmesi için neler yapılabilir?” sorusuna yanıt aramak olduğunu ifade etti. Duman ayrıca bu konuda yerel yönetimlere önemli görevler düştüğünü vurguladı.

Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı, UCLG- MEWA Turizm Komitesi Eş Başkanı ve UCLG-MEWA Eş Başkanı Mohamed Saadieh ise düzenlenen toplantının, 2015 yılında sosyal problemlerin çözümüne yönelik konulan hedeflerin gerçekleştirilmesi için önemli bir araç olacağına dikkat çekti.

Açılış oturumunun son konuşmacısı olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, UCLG Eş Başkanı ve UCLG- MEWA Turizm Komitesi Başkanı Tahir Akyürek ise Turizm Komitesi’nin misyon ve vizyonu ile ilgili genel bilgiler vererek turizmin dünya barışına ve ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağladığını belirtti.

MEWA Bölgesi’nde Kalkınma için Sürdürülebilir Turizm

Toplantının Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve kalkınma için sürdürülebilir turizm yaklaşımlarının ele alındığı birinci oturumunda Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Küresel Etik Değerler Dünya Komitesi Üyesi Günnur Diker, Sürdürülebilir Turizmin sağlanması için yerel yönetimler tarafından benimsenmesi gereken beş ilkeden bahsetti. Aynı oturum içerisinde marka şehir kavramının tanımı yapılarak, MEWA Bölgesi’nde marka sayılan şehirlerin turizm projeleri ve iyi uygulamaları dinlendi.  

UCLG-MEWA Turizm Komitesi Yeni Başkanı Eyyübiye Belediyesi Oldu

Komitenin idari ve teknik işlerinin değerlendirildiği UCLG-MEWA Turizm Komitesi Toplantısı’nın gerçekleştirildiği oturumda, komitenin 2017-2018 yılı taslak faaliyet programı oy birliğiyle kabul edildi. Yeni üyelik talepleri ile birlikte üye sayısının toplamda 25’e çıktığı komitenin başkanlığı Konya Büyükşehir Belediyesi’nden Eyyübiye Belediyesi’ne devredildi.

Bir sonraki komite toplantısının Eyyübiye-Şanlıurfa’da gerçekleştirileceği; toplantı tarihinin ve temasının yeni başkan tarafından  yazılı olarak tüm üyelere duyurulacağı bildirildi.  

İdari oturumunun ardından UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı, UCLG MEWA Turizm Komitesi Eş Başkanı ve UCLG MEWA Eş Başkanı Mohamed Saadieh ve Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdülmelik Ötegen kapanış konuşmalarını gerçekleştirdiler. Dinlenme ve gezmenin de bir hak olduğunun unutulmaması gerektiği ve UCLG-MEWA Turizm Komitesi aracılığıyla ekonomik kalkınmanım turizm ile desteklenmesi konusunda tek ses olunabileceği vurgulanarak toplantı programına son verildi.


Toplantı Programı
UCLG-MEWA Turizm Komitesi 2017-2018 Faaliyet Programı
UCLG-MEWA Turizm Komitesi Üye Listesi

Comments are disabled