UCLG-MEWA ÜRDÜN’DE İKLİM VE İNSAN HAREKETLİLİĞİ ÇALIŞTAYI DÜZENLEDİ


UCLG-MEWA, iklim değişikliği ve insan hareketliliği konusunu ele almak amacıyla, As-Salt Büyükşehir Belediyesi ile iş birliğinde, As-Salt şehrinde 5 Mart 2024 tarihinde bir günlük çalıştay düzenledi.

Sürdürülebilirlik alanında aktif inisiyatiflere ağırlık veren UCLG-MEWA, iklim değişikliği, çevresel faktörler ve insan hareketliliği arasındaki hassas ilişkiyi ele almak amacıyla, kritik önem arz eden bu çalıştayı düzenledi. Ürdünlü kentlere has güçlüklere odaklanan etkinlik, uzmanlar, belediye personeli, politika yapıcılar ve uygulayıcılarının, iklim kaynaklı yerinden edilmeyle alakalı güçlükler ve bu güçlüklerin potansiyel çözümlerini konuşabilecekleri önemli bir platform rolünü üstlendi.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman ve As-Salt Büyükşehir Belediye Başkanı Mohammad Alhyari, çalıştayda öne çıkan isimler arasında yer aldı.

Çalıştayın açılış konuşmasında Mohammad Alhyari, “Gelin, Ürdün’de iklim değişikliğinin etkilerini azaltma yolunda çabalarımıza hız verelim! Sürdürülebilirlik çalışmalarına ağırlık vererek hem çevremizi korumuş hem de yeşil ekonomiyi canlandırmış olacağız.” sözleriyle yeşil ekonominin faydasına vurgu yaptı.

Diğer yandan katılımcılar arasında bulunan UCLG-MEWA Ürdün Ülke Temsilcisi Rakez Al-Khalaileh, konuşmasında, Ürdün kentlerinin UCLG-MEWA tarafından yürütülmekte olan inisiyatiflere hatırı sayılır derecede önem verdiklerini ve dâhil olduklarını ifade etti. İklim değişikliğinin beraberinde getirdiği sorunların başarılı bir şekilde çözüme götürülmesi konusunda belediyelerin aktif rol almasının önemine değindi.

Dr. Mehmet Duman, “As-Salt Büyükşehir Belediyesi’nin kıymetli destekleriyle düzenlenen ve Ürdün kentlerine özel olarak hazırlanmış olan bu etkinlik, iklim ve insan hareketliliği kaynaklı çok kademeli güçlükler ve bu güçlüklerin potansiyel çözümleri üzerine düşünme fırsatı sunmasını amaçladı.” ifadeleriyle etkinliğin amacını diğer katılımcılar ile paylaştı.

Çalıştay kapsamında katılımcılara, uzman Mohammad Asfour tarafından, “İklim Değişikliği, Hareketlilik ve Kentler: Etkinin Anlaşılması ve Dirençlilik İnşası” başlıklı bir eğitim verildi. Eğitimin yanı sıra, BM-Habitat Ürdün Ofisi temsilcisi Aya Hammad, “Yerel Planlarda Ana Akım Göç ve İklim Değişikliği” adlı kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. İklim değişikliği kaynaklı göçün ele alan oturumlar, aynı zamanda öncül planlama ve dirençlilik inşası ölçütlerine olan ihtiyacını vurguladı.

Ayrıca etkinlik, katılımcılara tecrübe aktarımı ve potansiyel çözümler için interaktif grup çalışmalarına yer verdi. Belediye temsilcileri bu interaktif oturumlar aracılığıyla, iklim ve insan hareketliliğine ilişkin karşılaştıkları güncel zorlukları dile getirme ve gelecek adına hazırlık için öngörüde bulunma fırsatı edindi.

Comments are disabled