UCLG-MEWA ÜRDÜNLÜ BELEDİYELERLE BAĞLARINI GÜÇLENDİRİYOR


UCLG-MEWA’nın Ürdünlü belediyelerle olan iş birliğini daha da ileriye taşıma konusundaki kararlılığı devam ediyor. 4-7 Mart 2024 tarihlerinde düzenlenen etkinlik çerçevesinde, bölgesel gündemin öncelikli meselelerini tartışmak ve iş birliğini derinleştirmek amacıyla Ürdün’de önemli görüşmeler gerçekleştirildi.

UCLG-MEWA’nın Ürdün Belediye Başkanları Toplantısı, Madaba

UCLG-MEWA ve Ürdün Belediye Başkanları Toplantısı, 6 Mart 2024 tarihinde Madaba’da gerçekleştirildi. Bu toplantı, yirmiden fazla belediye başkanını bir araya getirerek, mevcut sorunların tartışılmasına olanak tanıyan bir platform olarak işlev gördü. Etkinlikte, yerel yönetimlerin ihtiyaçları, karşılaştıkları zorluklar ve UCLG-MEWA’dan beklentiler ele alındı. 2024 yılı için UCLG-MEWA tarafından hazırlanan yol haritasının kabulüne yönelik görüşmeler, sürdürülebilir kalkınma ve kapsayıcı büyüme için stratejik inisiyatifler ve iş birliği çabalarıyla devam etti.

Belediye başkanları, toplantı boyunca şehirlerinin dinamikleri ve gündemlerindeki konular hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Yapılan karşılıklı fikir alışverişleri sonucunda varılan ortak kararlar, Ürdün’ün kentsel geleceğini şekillendirmede iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Toplantı, bölgedeki belediyelerin koşullarını iyileştirmek ve sorunlara kolektif çözümler bulmak adına atılan adımlarla olumlu izler bıraktı.

El-Arida Ziyareti

Aynı gün El-Arida Belediye Başkanı Hisham Muhafaza’nın nazik ev sahipliğinde, karşılıklı fikir alışverişi ve verimli diyaloglar geliştirilmesi amacıyla El-Arida’da bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, bölge özelinde kentsel kalkınma ve yerel liderliğin kalkınma bağlamında kritik rolüne dikkat çekildi.

Ürdün Yerel Yönetimler Bakanlığı Toplantısı

UCLG-MEWA Delegasyonu, Ürdün Yerel Yönetimler Bakanlığı Genel Sekreteri Dr. Nidal Abu Orabi ile Bakanlık ve UCLG-MEWA arasındaki ortaklığın güçlendirilmesi adına bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyarette, Ürdün’deki belediyelerin karşılıklı menfaatine olacak iş birliklerinin güçlendirilmesi için stratejiler geliştirildi. Ayrıca, Ürdün yerel yönetimlerinin küresel arenada düzenlenen etkinliklere aktif katılımının teşvik edilmesi toplantı süresince ele alınan konular arasındaydı.

Türkiye Cumhuriyeti Ürdün Büyükelçisine Ziyaret

Son olarak, UCLG-MEWA temsilcileri, Ürdün’de gerçekleştirilen çalıştay ve etkinlikler kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’nin Ürdün Büyükelçisi Sayın Erdem Ozan’ı ziyaret etti. Görüşmede, uluslararası iş birliğinin yerel yönetişim ve sürdürülebilir kalkınma inisiyatiflerinin geliştirilmesi üzerindeki etkileri ele alındı. Ayrıca, yakın gelecekte Ürdün ve Türk kentleri arasındaki ortaklıkların güçlendirilmesi için zemin hazırlanması konusunda fikir birliğine varıldı.

Comments are disabled