UCLG-MEWA VE SUEN ARASINDA İŞ BİRLİĞİ ADIMI


UCLG-MEWA, merkezi Üsküdar’da bulunan Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) ile 5 Ocak 2023 tarihinde potansiyel iş birliği sürecini yürütmek, karşılıklı kurumsal tanışmayı sağlamak ve ortak çalışma alanlarını ele almak amacıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

UCLG-MEWA Heyeti, toplantıda kurumsal tanıtımı gerçekleştirmesinin yanında UCLG-MEWA Çevre Komitesi’nin başta Türkiye olmak üzere MEWA Bölgesi’nde gerçekleştirmiş olduğu çalışmaları toplantı katılımcılarına anlattı.

SUEN Kapasite Geliştirme ve Yayınlar Koordinatörü Mustafa Salih Sarıkaya, MEWA Bölgesi’nde aktif projeler gerçekleştiren SUEN’in çalışmalarına dair bilgi verdi. Daha sonra, Sarıkaya, SUEN’in su politikalarından, başlıca görevlerinden ve uluslararası platformlarda temsilci olarak rol aldıklarından bahsetti.

Devamında, Sarıkaya SUEN’in Orta Doğu’da Mavi Barış kapsamında tarımda su verimliliği projesi olan WATERMED 4.0’ı ele aldı ve SUEN’in Su Yönetişimi, Bütünleşik Havza Yönetimi, Yeraltı Sularının Yönetimi konularında eğitimleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Toplantı, ikincisinin yapılması kararlaştırılarak sonlandırıldı.

Comments are disabled