UCLG-MEWA VE UN HABİTAT ROAS ÇEVRİMİÇİ TOPLANTISI


 

“COVID-19 Sonrası Kapsayıcı Bir Toparlanma için Yerel Toplulukların Güçlendirilmesi

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) ve BM Habitat Arap Ülkeleri Bölge Ofisi’nin (UN Habitat ROAS) iş birliğinde, “Kentsel Ekim ve Dünya Kentler Günü” vesilesiyle 26 Ekim 2020 tarihinde ikinci çevrimiçi toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, COVID-19 sonrası dönem için şehir dirençliliğine ve müdahale planlamasında yerel toplulukların rolüne odaklanıldı. Oturumda ayrıca yerel yönetimlerin, kamu hizmeti sunumuna yönelik acil ihtiyaçları ele almak için yerel toplulukları nasıl devreye sokabileceği tartışıldı. Çevrimiçi toplantı, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ve BM Habitat Arap Ülkeleri Bölge Ofisi Direktörü Erfan Ali’nin açılış konuşmaları ile başladı.

1.Oturum: COVID-19 Sonrası Dönemi Daha İyi Bir Şekilde Yeniden İnşa Etmek İçin Toplulukların Katılımını Sağlama

Bu oturumda Mısır Damietta Valisi Dr. Manal Awad, krizden en çok etkilenenlerin kadınlar olduğunu söyleyerek, özellikle COVID-19 salgınından sonra kadın girişimciliğinin önemini vurguladı. Ayrıca, işletmelerinin sürdürülebilirliğini sağlamanın bir yolu olarak kadınları güçlendirmenin ve ürünlerini satmaları için uygun platformlar sağlamanın önemini vurguladı. Fas, Şafşavan Belediye Başkanı Mohamed Sofiani, şehrin pandemi dönemindeki durumundan ve herkese hizmet sunulmasını sağlamak için kırsal ve kentsel alanlar arasında yaratılan bağlantılardan bahsetti. Ayrıca, kayıt dışı ekonomiyi kayıtlı ekonomiyle bütünleştirme ihtiyacını da vurguladı. “COVID-19’un uyumakta olan bilincimizi uyandıran bir fırsat olduğunu” belirtti. Lübnan Sur Belediyeler Birliği İdari Departman Başkanı ve Afet Riskini Azaltma Birimi Direktörü Mortada Muhanna, yerel düzeyde tüm kapasiteleri geliştirmek için kurumsal yapının oluşturulmasına dair bir konuşma gerçekleştirdi ve “sendika yeteneklerinin geliştirilmesi ve belediye çalışanlarının güçlendirilmesi” projelerinin sonuçlarını sundu. Yemen Taibah Kalkınma Vakfı’ndan Sarah Fouad, “Toplum Sağlığı Gönüllüleri” başlıklı projeleri hakkında bilgi vererek, bu projenin kişisel hijyen ve COVID-19 ile mücadeleye odaklanan bir farkındalık kampanyası olduğunu söyledi.

2.Oturum: COVID-19’un Ötesinde Yaşam: Kamu Hizmeti Sunumu Perspektifinden Kentsel Sürdürülebilirlik

Kuveyt’ten Arap Kentler Teşkilatı (ATO) Genel Sekreteri Ahmed Al-Subaih, bu süreçte bazı fiyatları düşürmek, faturaları ertelemek ve etkilenenleri bazı ücretlerden muaf tutmak gibi tüm olası kolaylıkları sağlayarak yerel toplulukları desteklemek gerektiğinden ve bu krizi aşmalarına yardımcı olabilmek adına alınması gereken önlemlerden bahsetti ve krizin etkilerinin azaltılması gerektiğini belirtti. Mısır Ulusal Ulaştırma Enstitüsü Dekanı ve Eski Profesörü Dr. Khaled Abbas, özellikle salgından sonra dünyada tıp ve teknolojide ilerlemeye de sebep olan bu krizin, olumlu tarafına bakmanın önemini vurguladı. Ayrıca amacın, COVID-19 öncesi ve sonrası tüm kalıpları bir araya getiren bir topluluğa ulaşmak olduğunu belirtti. Amman Büyükşehir Belediyesi Planlama İcra Direktörü Noha Qutaish, Amman Büyükşehir Belediyesi’nin, şehrin farklı bölgelerinde yaşayan vatandaşların aynı temel hizmetlere erişimlerini sağlamadaki rolünün altını çizdi. Ayrıca belediyenin, yerel toplulukların kendilerini daha değerli hissetmelerine katkıda bulunan anketler aracılığıyla, vatandaşların memnuniyet düzeyini nasıl izlediğine dair bir sunum gerçekleştirdi.

Oturumun sonunda Dr. Erfan Ali, pandemi sürecinde yerel toplulukların girişimleri için bazı girdiler paylaştı. Bu girişimleri STK üyeleri, gönüllüler ve bireyler tarafından doldurulmak üzere çevrimiçi olarak yayınladığımız bir anket aracılığıyla topladık. Bu anketi buradan doldurabilirsiniz.

Krizi daha iyi anlamaya yardımcı olacak, COVID-19 konusunda iş birliğinin ve deneyimlerin paylaşılmasının önemine değinerek çevrimiçi semineri sonlandıran UCLG-MEWA Başkanı Mohamad Saadie, “Daha iyi bir gelecek için dayanışma ve çabalarımızla tek elden uyumlu çalışmalıyız, böylece tüm krizlerin üstesinden gelebiliriz.” dedi.

Comments are disabled