UCLG-MEWA YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİ "İNSAN SERMAYESİ, NİTELİKLİ EĞİTİM VE KALKINMA"


UCLG-MEWA, 2017 yılından itibaren Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) ekseninde düzenlediği Yerel Yönetim Söyleşilerinde bu sefer Prof. Dr. Talip KÜÇÜKCAN’ı konuk ediyor.

“İnsan Sermayesi, Nitelikli Eğitim ve Kalkınma” konu başlığında gerçekleştirilecek söyleşi, SKH 4 Nitelikli Eğitim ve SKH 8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme temalarına odaklanacak.

21 Mart 2019 Perşembe günü saat 15.30’da UCLG-MEWA Genel Sekreterliği’nde gerçekleştireceğimiz söyleşimize sizleri de bekliyoruz.


Adres: UCLG-MEWA Genel Sekreterlik Binası,
Yerebatan Caddesi No:2, Sultanahmet, 34110 İstanbul Türkiye
Tarih: 21 Mart 2019
Saat: 15.30
İletişim: 0212 511 10 10-133

Comments are disabled