UCLG-MEWA YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİ “SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, EĞİTİM VE VAKIF İLİŞKİSİ”


 

UCLG-MEWA Yerel Yönetim Söyleşileri kapsamında Gazze İslam Üniversitesi Eski Rektörü ve Umut Eğitim Vakfı Başkanı Dr. Kamalain Shaath, 23 Ekim 2018 tarihinde İstanbul’da bulunan Genel Sekreterlik binasında konuğumuz oldu. Kapsayıcı, eşitlikçi, nitelikli eğitimin güvence altına alınması ve herkes için yaşam boyu öğrenimin desteklenmesini konu edinen SKH 4 çerçevesinde gerçekleştirilen söyleşide, Dr. Shaath, sürdürülebilirlik, eğitim ve vakıflar arasındaki doğrudan ilişkiye dair deneyimlerini paylaştı.

“Sürdürülebilirliğin temeli eğitim, eğitimin temeli ise vakıflardır. Vakıflar olmazsa, iyi ve güçlü bir eğitim sisteminden söz edemeyiz. İyi ve güçlü bir eğitim sistemi olmazsa da, sürdürülebilir toplumlar inşa edemeyiz. Sürdürülebilirliğe ulaşmada önem arz eden eğitimi şekillendiren tüm çalışmaları da destekleyen vakıflardır. Bu yüzden, tüm bunların temelinde yatan vakıflarımız güçlü olmalıdır.” diye sözlerine başlayan Dr. Shaath, konuşmasında ayrıca SKH 4’ün, hedeflerin geri kalanını doğrudan etkileyen tek hedef olduğunu belirterek, eğitimin diğer 16 hedefin temelini oluşturduğunu da sözlerine ekledi. Dr. Shaath; eğitim olmadan yoksulluk, cehalet ve hastalıkların ortadan kaldırılamayacağını vurguladı. Açıklamasında ayrıca Gazze İslam Üniversitesi’nin Filistin’deki en güçlü üniversite olana kadarki sürecine değinerek kuruluşu, İsrail işgalinde karşılaştıkları zorluklara değindi. Geçmişten günümüze vakıf çeşitlerine de değinen Dr. Shaath, vakıfların finansal destekleri olmadan özel üniversitelerin var olamayacağını da sözlerine ekledi.

Soru-cevap kısmından sonra söz alan UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, eğitimin önemine değinerek, vakıfların özellikle Türkiye’deki önemini belirtti. Konuşmasında ayrıca, vakıf mülkiyetinin başkasına devri ve sonra ana sahibine geri dönmesi anlamına gelen rotasyon sistemine değindi. Genel Sekreter Duman, bölgedeki yerel yönetimler arasında deneyim paylaşımı ve bilgi yayma amacıyla uzaktan eğitim sistemi konusunu gündeme getirerek benzer bir çalışmanın Gazze, Batı Şeria ve MEWA Bölgesi’ndeki tüm ülkelerde uygulanabileceğini ifade etti. Filistin, Suriye, Ürdün, Mısır, Lübnan, Yemen ve Türkiye’den 45 katılımcı, kendi ülkelerindeki yerel yönetimlere deneyim/bilgi paylaşımı için teşkilatın sağlayacaği eğitimlerine davet edildi.

Genel Sekreter Mehmet Duman, söyleşinin sonunda Dr. Kamalain Shaath’a plaket takdim ederken, söyleşi, katılımcılarla çekilen aile fotoğrafı ile son buldu.

Comments are disabled