UCLG-MEWA YEREL YÖNETİM SÖYLEŞİLERİ TÜRKİYE KENT KONSEYLERİ BİRLİĞİNİ AĞIRLADI


UCLG-MEWA Yerel Yönetim Söyeşileri kapsamında, Türkiye Kent Konseyleri Birliği (TKKB) Başkanı Mürsel Sabancı, TKKB Yönetim Kurulu Üyesi Nuray Akçasoy ve TKKB Denetim Kurulu Üyesi Hasan Soygüzel ile 28 Temmuz Salı günü “Koranavirüs Sürecinde Kent Konseyleri” başlıklı çevrimiçi söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşi, koronavirüs sürecinde kent konseylerinin ve birliğin faaliyetlerini ve temel değerlerini tartışma üzerine yürütüldü. Sabancı, Kent Konseylerinin koronavirüs sürecinde sokaklara dört buçuk ton kedi ve köpek maması dağıtarak canlıların yaşamlarını korumaya yönelik faaliyette bulunduğunu belirtti. Soygüzel ise Vefa Sosyal Destek Grupları ile koordineli çalışıldığının ve güçlü bir sivil toplumun, hayatın idamesi için kritik rol oynadığının altını çizdi. Akçasoy, özellikle koronavirüs sürecinde doğru ve temiz gıdaya erişmenin ne kadar önemli olduğunu hatırladıklarını ifade ederken Kent Konseylerinin bu süreçte kooperatifçiliği desteklediğini, birliğin ise kooperatifçiliği desteklemek üzere bir ağ oluşturduğunu ifade etti.

Koronavirüs sürecine ek olarak, kent konseylerinin temelini oluşturan kavramlardan yönetişim, hemşehri hukuku, kentlilik bilinci ve kent aidiyet duygusu kavramları kapsamında kent konseylerinin duruşunu belirten Sabancı “kent bilinci ve aidiyeti gelişmiş olan toplumlarda hem kişisel ilişkilerin hem kurumsal ilişkilerin hem de kurumlar arası ilişkilerin daha güçlü olduğunu görüyorum” dedi. Akçasoy ise “Konseyler ortak yaşamın ve bilincin geliştirilmesinde rol üstleniyorlar” sözlerine yer verdi. Kent konseylerinin kuruluş hikâyesini anlatan ve bu süreçteki kırılma noktalarına değinen Soygüzel, ayrıca kent konseylerinin, Belediye Meclis Gündemlerinin belirlenme sürecinde ne kadar aktif rol aldıklarının altını çizdi. Son olarak, toplumun kırılgan ve dezavantajlı gruplarıyla bu süreçte nasıl iletişime geçildiği konusuna değinildi. “Kentim İçin Kendim İçin Hakkımı İstiyorum” projesi kapsamında engelli hakları konusunda bilgilendirme eğitimleri düzenlediklerini belirten Akçasoy, projenin sürdürülebilirliğini sağlayacak Engelli Biriminin kurulduğunu ifade etti. Bir saatlik yoğun tartışmanın ardından söyleşi teşekkür ve iyi temenniler ile son buldu.

Comments are disabled