UCLG-MEWA YEREL YÖNETİŞİM KOMİTESİ İLE BÖLGEDE YÖNETİŞİM KAVRAMI CANLANACAK


UCLG-MEWA, Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde 4-5 Mart 2016 tarihinde UCLG-MEWA Yerel Yönetişim Komitesi Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Toplantıya Türkiye’nin yanı sıra   Filistin, Lübnan, Fas, Kuveyt’den çok sayıda belediye başkanı ve üst düzey temsilciler katıldı.

Etkinlik, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman’ın yaptığı açılış konuşması ile başladı. Duman, yerel yönetişimin Orta Doğu ve Batı Asya Bölgesi’nde vücut bulması için yaptıkları çalışmalara teşkilat olarak devam edeceklerini belirterek, “ Yerel yönetişimin güçlendirilmesi, UCLG-MEWA’nın var olma nedenleri arasındadır. UCLG-MEWA Yerel Yönetişim Komitesi; şeffaflık, finans yönetimi ve katılımcı demokrasi alanında en iyi uygulamaları teşvik etmek adına da zorlu bir misyon üstlenmiştir. Bu anlamda komitemizin ilk toplantısını yapıp, komitemizi güçlendireceğiz” dedi. Duman ayrıca bölge insanının istişare kültüründen geldiğini ifade ederek, kentlerin ortak akıl ile yönetilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Mehmet Duman’dan sonra söz alan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, demokrasinin önemine dikkat çekerek, “Demokrasiyi, gerçek anlamda yerelden genele taşımak da yerel yönetimlerin görevidir.

Bildiğiniz gibi, yerel yönetimler alanında “yönetişim” kavramı önemli bir yer tutmaktadır. Yönetişimin önemli parçaları da sivil toplum kuruluşları ve kent konseyleridir. Biz, Nilüfer’de bunu bir adım daha ileriye taşıyarak karar alma mekanizmalarına mahalle komitelerini de dahil ettik. Nilüfer’de biz, Kent Konseyi çatısı altında yapılandırdığımız mahalle komiteleri aracılığıyla, halkı kararlara ortak ediyoruz. Mahalle komiteleri, Nilüfer’de gerçekleştirilecek tüm hizmetlerde söz sahibidir. Uygulamanın kemikleşmesi için canla başla çalışıyoruz” diye konuştu.

“ Deneyimlerimizi bilgilerimizi paylaşarak bu konuda aktif bir rol oynayabiliriz”
Açılış konuşmalarının ardından UCLG-MEWA Yönetişim Komitesi’nin ilk toplantısı gerçekleştirilerek, komite yapılandırıldı. Bu çerçevede; komite başkanlığına Zeytinburnu Belediyesi, komite eş başkanlıklarına Dannieh Belediyeler Birliği ve Nilüfer Belediyesi seçildi. UCLG-MEWA Yerel Yönetişim Komitesi’nin bir sonraki toplantısının ise Dannieh Belediyeler Birliği’nin ev sahipliğinde, Lübnan’da yapılması kararlaştırıldı.

UCLG-MEWA Yerel Yönetişim Komite Başkanı seçilen Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, “Deneyim paylaşımı olarak nitelendirdiğimiz şeffaflık ve yerel yönetişim konusunda sık sık bir araya gelerek deneyimlerimizi bilgilerimizi paylaşarak bu konuda aktif bir rol oynayabiliriz” dedi.

Toplantının öğleden sonra gerçekleşen bölümünde “Yerel Finansmanın Güçlendirilmesinde Küresel ve Yerel Girişimler”, “Şeffaflık -Stratejik Planlama ve Katılımcılık” başlıklarında yerel yönetimlerin tecrübe ve bilgi alışverişinde bulunabileceği iki panel düzenlendi. Bu panellerde alanında uzman kişiler ve yerel temsilcileri bir araya getirilerek yerel yönetimlerin yönetişim ve finans konusunda nasıl güçlendirilebileceği hakkında ortaklaşa bir yol haritası belirlendi.

Denmat: “Habitat, bizim için büyük şans”
Programın ikinci günü gerçekleşen kısmında ise HABITAT III ile ilgili çalıştay düzenlenip, bu çalıştay kapsamında“Habitat III’te Yerel Yönetimlerin Önemi” ve “Habitat III Türkiye Ulusal Raporu” temaları ele alındı.

UCLG-MEWA Projeler Koordinatörü Adrien Licha’nın moderatörlüğünde gerçekleşen“Habitat III ‘te Yerel Yönetimlerin Önemi” başlıklı oturumda konuşan UCLG Yerel Finansman Komitesi Temsilcisi Nathalie Le Denmat, “Habitat bizim için büyük şans, Hayal edilen şehirlere ulaşmak için yatırımları ancak finansmanla destekliyoruz. Yerel yönetimlerin yapısal kaynaklarının artması çok önemli. Kent finansmanında yerel yönetimlerin yatırımlarının geri dönüşü var. Dış kaynak erişimi yatırımları güçlendirme adına da önemli bir adım. Küresel tasarrufların yerel yönetimlere kanalize edilmesi gerekiyor” dedi.  ATO Genel Sekreter Yardımcısı Gassan Samman konuşmasında HABITAT sürecine ve  bu süreçte yerel yönetimlerin önemine dair tespitlerde bulunarak, “HABITAT III ile şehirlerde yaşayan insanları geleceğe hazırlıyoruz” ifadesini kullandı. Habitat III Politika Birim Uzmanı Prof. Dr. Gülden Erkut da bu oturumda sunumunu gerçekleştirdi.

UCLG-MEWA Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Salim Korkmaz ise “Habitat III Türkiye Ulusal Raporu”oturumuna moderatörlük yaptı. Korkmaz’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda, Türkiye’den birçok aktörle bir arada olma fırsatı değerlendirilerek, Türkiye HABITAT III Ulusal Raporu detaylı bir şekilde incelendi. Oturumda konuşan Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Yüksek Şehir Plancısı Ebru Ölmez Habitat III’ün Kentleşme üzerinde etkisi ve Habitat II’nin günümüze etkilerine değindi. Bölgesel Çevre Merkezi Direktörü (REC Türkiye) R. Ünal Sayman ve WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler adına Çiğdem Çörek Öztaş da bu oturumda sunumlarını gerçekleştirdiler.

Comments are disabled