UCLG-MEWA YEREL YÖNETİŞİM KOMİTESİ TOPLANTISI


Nilüfer Belediyesi ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) tarafından 4-5 Mart 2016 tarihlerinde, Nilüfer, Bursa’da düzenlenecek olan UCLG-MEWA Yerel Yönetişim Komitesi 1. Toplantısı’na sizleri davet etmekten memnuniyet duyarız.

UCLG-MEWA Yerel Yönetişim Komitesi, yerel yönetimleri güçlendirmek, en iyi uygulamaları belirlemek ve UCLG-MEWA üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar arasında işbirliğini teşvik amacıyla kurulmuştur. Komite, MEWA bölgesinde yer alan yerel yönetimlerin, ulusal ve uluslararası kalkınma gündemlerine tam anlamıyla katılmasını sağlayan, yeni bir ortak zemin oluşturan bölgesel bir platform olacaktır. Bilindiği gibi, kalkınmada yerel yönetimlerin oynadığı rol genel olarak kabul edilmekle birlikte, hala teori ve uygulama arasında büyük uçurumlar bulunmaktadır.

Yerel Yönetişim Komitemizin 1. toplantısı, MEWA bölgesinde iyi yönetişimi güçlendirmeyi amaçlayan faaliyetlerden oluşan sağlam bir programı kabul etmek için de bir fırsat olacaktır. Üyelerimizle yaptığımız istişarelerden sonra, bu ilk toplantımızda, yerel finans ve şeffaflık konularına da özel olarak odaklanmaya karar verdik. Toplantımızda yerel yönetimler ve uluslararası örgütlerden katılımcılar yönetişim alanında karşılaştıkları zorlukları tartışmak üzere bir araya gelecek ve çözümlere ulaşmak için eylem planı oluşturmaya çalışacaklardır.

Bu toplantıyı, ayrıca, 17-20 Ekim 2016 tarihlerinde Quito, Ekvador`da düzenlenecek olan, kentleşmenin gelecek 20 yılının belirleneceği HABITAT III Konferansı öncesinde, sizlerin fikirlerini alarak, belediyelerin finansmanı üzerinde bir politika belgesi hazırlamak için bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Bu bağlamda, ihtiyaçlarınızı uluslararası düzeyde savunmak için şehirlerimizde ve ülkemizde belediyelerin finansmanı konusundaki görüşlerinizi almak istiyoruz.

Toplantı, Crowne Plaza Hotel Bursa’da (http://www.cpbursa.com) gerçekleşecek. 


Taslak Program

Comments are disabled