UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU & KENT DİPLOMASİSİ VE YEREL YÖNETİŞİM KOMİTESİ YAN ETKİNLİĞİ


UCLG-MEWA Yönetim Kurulu, “Küresel Gündemlerin Uygulanmasında Kent Diplomasisi” konulu panel ve networking etkinliğinden oluşan program, 10-12 Mart 2020 tarihleri arasında Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Nevşehir programı kapsamında ayrıca; UCLG-MEWA Mali Yönetim Komitesi/ Denetim Kurulu ile UCLG-MEWA Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komitesi Başkanlık Divanı Toplantısı da gerçekleştirildi. 

Programın 10 Mart 2020 tarihli ilk gününde ilk olarak UCLG-MEWA Mali Yönetim Komitesi toplandı. UCLG-MEWA Saymanı ve Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, UCLG-MEWA İdari ve Mali İşler Koordinatörü Cennet Ceren Çavuş, 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 dönemi Mali Raporu'nu UCLG-MEWA Mali Yönetim Komitesi/Denetim Kurulu üyelerine sundu. Toplantıda ayrıca Teşkilatın üyelik hareketleri hakkında bir değerlendirme de yapıldı. Üyelik başvurusunda bulunan kurumların başvurularının işleme alınması ve 2017, 2018 ve 2019 aidatlarının tamamını ödemeyen 28 üyenin ise üyeliklerinin askıya alınma sürecinin başlatılması konularının UCLG-MEWA Yönetim Kurulu'nun gündemine taşınmasına karar verildi.

Gerçekleştirilen toplantının ardından UCLG-MEWA Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komitesi Başkanlık Divanı bir araya geldi. Komitenin politika belgesinin ve 3 yıllık yol haritasının değerlendirildiği toplantı, komite başkanı Türkiye Belediyeler Birliği temsilcisi Cemal Baş’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya aynı zamanda komitenin eş başkanları Ankara Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi temsilcileri katıldı.

İlk gün düzenlenen toplantıların ardından 11 Mart 2020 tarihinde programın açılış oturumu gerçekleştirildi. Oturum; UCLG Eş Başkanlığını yürüten Polokwane Belediye Başkanı ve Güney Afrika Belediyeler Birliği (SALGA) Başkanı Thembisile Nkadimeng, UCLG-MEWA Başkanlığını yürüten Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı Mohamed Saadie ile Teşkilatın Eş Başkanlıklarını yürüten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, UCLG-MEWA Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komitesi Başkanı Türkiye Belediyeler Birliği Temsilcisi Cemal Baş, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Öğleden sonra gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı'nda UCLG-MEWA'nın 7 Aralık 2019-29 Şubat 2020 dönemini kapsayan Faaliyet Raporu sunuldu. Ayrıca UCLG-MEWA Denetim Kurulu/Mali Yönetim Komitesi'nin 2019 yılı Mali Raporu, Yönetim Kurulu üyelerine sunuldu. 11 Mart 2020-31 Aralık 2020 Faaliyet Programı'nın sunumunun ardından  UCLG-MEWA'nın üyelik hareketleri hakkında bir bilgilendirme yapıldı. Üyelik başvurusunda bulunan kurumların başvurularının işleme alınmasına ve 2017, 2018 ve 2019 aidatlarının tamamını ödemeyen 28 üyenin ise üyeliklerinin askıya alınma sürecinin başlatılmasına karar verildi. Toplantıda aynı zamanda, 2021 yılında düzenlenecek ilk UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı'nın Gebze Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesine ilişkin talep iletildi. Yapılan öneri, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısı’nda görüşülerek karara bağlanacak.

İdari toplantıların ardından program, UCLG-MEWA’nın altı komitesinden biri olan Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komitesi tarafından düzenlenen “Küresel Gündemlerin Uygulanmasında Kent Diplomasisi” konulu panel ile devam etti. Türkiye Belediyeler Birliği Temsilcisi Cemal Baş’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda UCLG Eş Başkanı Thembisile Nkadimeng, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Dr. Fahri Solak, Yalova Üniversitesi Öğretim Görevlisi Volkan Topçu ve Konya Büyükşehir Belediyesi Temsilcisi Mücahit Sami Küçüktığlı konuşmacılar arasında yer aldı. Oturumda; Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Yeni Kentsel Gündem ve Kültür için Gündem 21 gibi küresel gündemlerin uygulanmasında kentlerin sahip olduğu potansiyel değerlendirilerek, bir uygulama aracı olarak kent diplomasisinin süreç içerisindeki rolü panelistler tarafından farklı yönleri ile ele alındı.

Programın son bölümü, katılımcıların dört farklı masaya ayrılarak interaktif paylaşımlarda bulunduğu “Networking” etkinliği ile devam etti. Yerel diplomasi faaliyetlerinin önemli unsurları olan Kalkınma ve Yardım İş birliği, Uluslararası Şehir Ağları, Küresel Kentleşme Politikaları ve Kardeş Şehirler konu başlıkları altında katılımcılar önce kolaylaştırıcılar tarafından konu ile ilgili bilgilendirildi. Ardından bahse konu alanlarda yapılan deneyim paylaşımları ile program sonlandırıldı.


Etkinlik Fotoğrafları: 
1. Gün:https://www.flickr.com/photos/uclg-mewa/albums/72157713431727552 
2. Gün:https://www.flickr.com/photos/uclg-mewa/albums/72157713467652963

 

Comments are disabled