UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU & KONSEYİ ÇEVRİMİÇİ TOPLANIYOR


Yılda iki defa toplanan UCLG-MEWA Yönetim Kurulu (Nisan/Mayıs – Ekim/Kasım) ve yılda bir kez toplanan (Ekim/Kasım) UCLG-MEWA Konseyi ile “UCLG-MEWA Komiteleri Perspektifinden COVID-19 Sonrası Döneme İlişkin Kent Yönetimi Stratejilerinin Değerlendirilmesi” konulu tematik oturum, 22 Ekim 2020 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Toplantılarda, UCLG-MEWA’nın Faaliyet Raporu (10 Mart 2020 – 22 Ekim 2020) ile Faaliyet Programı sunulacak ve 2020 yılı bütçe bilgilendirmesi yapılacaktır. Ayrıca dönem içinde gerçekleşen UCLG-MEWA üyelik faaliyetlerinin detayları, ilgili organlar ile paylaşılarak gerekli kararların alınması sağlanacaktır.

Çevrimiçi toplantılarla ilgili Taslak Program, Taslak Gündem, UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı Arka Plan Belgelerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Buradan Kayıt yapabilirsiniz. 

Taslak Program
Taslak Gündem
UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı Arka Plan Belgeleri

Comments are disabled