UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU & KONSEYİ ÇEVRİMİÇİ TOPLANIYOR


Yılda iki defa toplanan UCLG-MEWA Yönetim Kurulu (Nisan/Mayıs – Ekim/Kasım) ve yılda bir kez toplanan (Ekim/Kasım) UCLG-MEWA Konseyi ile “UCLG-MEWA Komiteleri Perspektifinden COVID-19 Sonrası Döneme İlişkin Kent Yönetimi Stratejilerinin Değerlendirilmesi” konulu tematik oturum, 22 Ekim 2020 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Toplantılarda, UCLG-MEWA’nın Faaliyet Raporu (10 Mart 2020 – 22 Ekim 2020) ile Faaliyet Programı sunulacak ve 2020 yılı bütçe bilgilendirmesi yapılacaktır. Ayrıca dönem içinde gerçekleşen UCLG-MEWA üyelik faaliyetlerinin detayları, ilgili organlar ile paylaşılarak gerekli kararların alınması sağlanacaktır. Toplantılardan önce UCLG-MEWA Denetim Kurulu/Mali Yönetim Komitesi bir hazırlık toplantısı gerçekleştirerek çalışmaya katkı sunacaktır.

Gerçekleştirilecek olan çevrimiçi toplantılarla ilgili Taslak Program, Taslak Gündem ve Kayıt Formu bilgilerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.


Taslak Program.pdf

Taslak Gundem.pdf

Comments are disabled