UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU NEVŞEHİR’DE TOPLANIYOR


UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı ile Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komitesi yan etkinliği 10-12 Mart 2020 tarihlerinde Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Toplantıda, UCLG-MEWA’nın Faaliyet Raporu sunulacak (6 Aralık 2019-10 Mart 2020) ve 2019 yılı bütçe bilgilendirmesi yapılacaktır. Yönetim kurulundan sonra “Küresel Gündemlerin Uygulanmasında Kent Diplomasisi” paneli gerçekleştirilecektir. Panelin akabindeki networking ve yuvarlak masa etkinliğinde katılımcılar; Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Yeni Kentsel Gündem ve Kültür 21 gibi küresel gündemlerin uygulamasında kent diplomasisinin rolünü tartışacaklardır.

UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı ve kent diplomasisi temalı yan etkinliğe dair hazırlanan Taslak Program ve Taslak Gündem’e aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Kayıt:https://docs.google.com/forms/d/1Ylstgj0FCiWEQv03zrMeRPKv3UmehqeKSIx7fr49i_o/edit?ts=5e43d575


Taslak Program
Taslak Gündem

Comments are disabled