UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU TOPLANTISI 6 ARALIK 2019, İZMİR


UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı, 6 Aralık 2019 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İzmir’de gerçekleştirildi. Üyeler ve paydaşlar ile yapılan değerlendirmeler ışığında belirlenen stratejik önceliklerin onaya sunulduğu toplantıda; aynı zamanda, UCLG-MEWA’nın 9 Temmuz 2019 – 6 Aralık 2019 dönemini kapsayan faaliyet raporu sunuldu. Ayrıca UCLG-MEWA 2020 yılı taslak bütçesi de üyelerin oylarına sunularak 2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

UCLG-MEWA 2020-2022 Stratejik Planı Onaylandı

2020-2022 çalışma döneminin stratejik önceliklerini ve hedeflerini belirlemek amacı ile ilk olarak 1-3 Kasım 2019 tarihlerinde düzenlenen UCLG-MEWA Başkanlık Divanı Toplantısı’nda görüşülen 2020-2022 dönemi UCLG-MEWA Stratejik Planı Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunuldu.

UCLG-MEWA’nın mevcut durum analizinin yapıldığı ve finansal durumunun ortaya koyulduğu planda 3 yıllık dönem içerisinde paydaşlar ile yapılması hedeflenen çalışmalar da yer aldı.Planda ayrıca UCLG-MEWA’nın güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyan “SWOT analizi”ne yer verilerek, planın sağlam bir zemine dayanması amaçlandı.

UCLG-MEWA Ailesine 12 Yeni Üye

Toplantının önemli gündem maddelerinden bir diğeri de yeni üyelik başvurularının görüşülmesi idi. Bu kapsamda Ürdün, Filistin ve Türkiye’den başvuran yerel yönetimlerin UCLG-MEWA’ya üyelikleri onaylandı.

Toplantıda aynı zamanda, UCLG-MEWA’nın Ana Tüzük gereği 2020 yılının Ekim-Kasım aylarında, gerçekleştirmesi gereken Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı’nın Adana Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.


 

Comments are disabled