UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU TOPLANTISI VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EKSENİNDE KATILIMCILIK VE GİRİŞİMCİLİK PANELİ BALIKESİR’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ


 

UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı & Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ekseninde Katılımcılık ve Girişimcilik Paneli 27-29 Nisan 2018 tarihleri arasında UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi üyesi olan Karesi Belediyesi ev sahipliğinde Balıkesir’de düzenlendi.

İki bölümden oluşan etkinlik programının ilk gününde, UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı ve UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi’nin 4. Toplantısı gerçekleştirildi.

UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, UCLG-MEWA Taslak 2018-2020 Stratejik Planı ve süreç içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler, yönetim kurulu üyelerine sunuldu.

UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi 4. Toplantısı’nda ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Karesi Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, Şişli Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi, Beytüllahim Belediyesi toplumsal cinsiyet eşitliği ekseninde iyi uygulama örneklerini sundu.

Toplantıda komiteye üyelik talebinde bulunan Ain El Tineh Belediyesi (Lübnan); Assoum Belediyesi (Lübnan); Beitunia Belediyesi (Filistin); Dannieh Belediyeler Birliği (Lübnan); Gebze Belediyesi (Türkiye); Haref Syad Belediyesi (Lübnan); Saida Belediyesi (Lübnan) ve Urla Belediyesi (Türkiye)’nin üyelikleri oy birliği ile kabul edildi.

Ayrıca Lübnan’dan Saida Belediyesi Komiteye Eş Başkan olma talebinde bulundu ve bu kapsamda komitenin eş başkanı olarak seçildi.

Programın ikinci gününde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ekseninde Katılımcılık ve Girişimcilik Paneli” UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, UCLG-MEWA Eş Başkanı Mohamed Saadie ve Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Kara’nın açılış konuşmaları ile başladı.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman konuşmasında yerel yönetimleri “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5’in Yerelleştirilmesi Taahhüdü’nü imzalamaya ve sürdürülebilir-kapsayıcı-eşitlikçi şehirler oluşturmaya davet etti.

Panelde kalkınma ve eşitliğin yerelden başladığını vurgulayan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, belediye hizmetlerinin ‘katılımcılık’ esasıyla yapılması gerektiğini ve Karesi Belediyesi olarak kadını ve çocuğu merkeze alan tüm proje ve çalışmaların destekçisi olduklarını ifade etti.

Açılış konuşmalarının hemen ardından 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer alan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması ve Tüm Kadınların ve Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi” Beşinci Hedefi’nin (SKH5) yerelleştirilmesini görev addeden UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi başkanlığında “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5’in Yerelleştirilmesi Taahhüdü” Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, UCLG Dünya Teşkilatı Genel Sekreteri Emilia Saiz ve UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman öncülüğünde imzalanarak uluslararası boyuta taşındı.

UCLG Dünya Teşkilatı Genel Sekreteri Emilia Saiz panel kapsamında gerçekleştirdiği ana tema konuşmasında UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi tarafından imzaya açılan taahhüdün eşitlik için büyük bir adım olduğunu ifade etti. Eşitlik politikaları için farklılıkların dahil edildiği yeni modeller geliştirilmesinin, sivil toplum örgütleri ile işbirliğinin geliştirilmesinin ve sorunların çözümüne tüm taraflarının dahil edilmesi gerektiğine dikkat çeken Emilia Saiz; gerçek eşitliğin; farklı ihtiyaçların gözetilerek ortak politikaların hep birlikte hayata geçirilmesi pratiği ile sağlanacağını belirtti.

‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ekseninde Katılımcılık’, ‘Kadın İstihdamı & Girişimcilik’ ve ‘Fark Yaratanlar’ olmak üzere üç oturumdan oluşan Panelde, Ousense Belediyesi, Schwabisch Hall Belediyesi, Bangladeş İstanbul Başkonsolosluğu, Arap Kentler Teşkilatı, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ‘ndan ilgili temsilciler sunumlarını gerçekleştirdi.


Panel Fotoğrafları için buraya tıklayın.

Comments are disabled