UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU TOPLANTISI VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EKSENİNDE KATILIMCILIK VE GİRİŞİMCİLİK PANELİ


Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), 27-29 Nisan 2018 tarihlerinde UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı & Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ekseninde Katılımcılık ve Girişimcilik Paneli’ni Karesi Belediyesi ev sahipliğinde düzenleyecektir.

İki bölümden oluşan etkinlik programının ilk gününde UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı ve komitenin idari işlerinin görüşüleceği ve toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde Komite üyelerinin kurumlarında gerçekleştirdiği iyi uygulamaların paylaşılacağı UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi’nin 4. Toplantısı gerçekleştirilecektir. Programın ikinci gününde düzenlenecek olan panelde ise toplumsal cinsiyet eşitliği ekseninde “Katılımcılık”, “Kadın İstihdamı & Girişimcilik” ve “Fark Yaratanlar” olmak üzere üç oturum gerçekleştirilecektir.

Etkinlikte ayrıca 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer alan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması ve Tüm Kadınların ve Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi” Beşinci Hedefinin (SKH5) yerelleştirilmesini görev addeden UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi başkanlığında “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5’in Yerelleştirilmesi Taahhüdü” katılımcı belediyeler nezdinde imzaya açılacaktır.


Kayıt
Program

Comments are disabled