UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı 13-14 Kasım tarihlerinde Malatya’da Gerçekleşecek


UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı, UCLG-MEWA Çevre Komitesi Toplantısı ve Sürdürülebilir Kentler Forumu, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, erken seçim sebebiyle daha önce belirtilen tarihten farklı olarak  13-14 Kasım 2015 tarihlerinde Malatya’da gerçekleştirilecektir.

Bu sene, UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı, 2016 yılında gerçekleştirilecek HABIAT III toplantısı yolunda ayrı bir önem arz etmekte ve bu yoğun uluslararası platformda yol haritamızı belirlememize yönelik önemli bir eşik olması planlanmaktadır. Üyelerimizin dikkatini uluslararası alanda gerçekleştirilecek bu gelişmelere çekmek için ise ortak kuruluşlardan konularında uzman kişilerin davet edildiği kısa bir oturum düzenlenecektir.

Yerel yönetimler arasında uluslararası alandaki gelişmelere ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla ve bu sene Paris’te gerçekleştirilecek olan İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine ilişkin 21. Taraflar Konferansı (COP21)’nın önemi üzerinde durularak ilk Çevre Komitesi Toplantısı gerçekleştirilecektir. Üyelerimiz ve ortaklarımızla birlikte 2016 gündemini oluşturacağımız bu toplantıda, MEWA bölgesindeki iyi uygulamalar ve yerel yönetimlerin çevre politikalarına bakışları üzerine değinilecektir.

İkinci gün ise, katılımcıların sürdürülebilirlik vizyonlarını tartışmak üzere daha geniş bir tartışma platformu yaratmak ve şehirlerarası bilgi ve tecrübelerin teatisini sağlamak üzere Sürdürülebilir Kentler Forumu düzenlenecektir. Bu bağlamda katılımcılar için, bu Forum’un,  yerel yönetimlerin çevre ile ilgili alacakları kararlarda sürdürülebilirliği nasıl sağlayacaklarına ve uluslararası platformlarda süren önemli gelişmelere nasıl aktif bir şekilde dâhil olabileceklerine ilişkin ufuk açıcı olması öngörülmektedir.

Yerel yönetimleri yakından ilgilendireceğini düşündüğümüz, dünyada çevre ve sürdürülebilirlikle ile ilgili ön plana çıkan konular hakkında 4 ayrı oturum düzenlenecektir. Oturumların başlıkları ise şunlardır:

  • Yerel Yönetimler ve Sürdürülebilir Yaşam: Değişimin Temel Aktörleri Kentler
  • COP21’e Doğru İklim Değişikliği Politikalarının Bölgemizdeki Yansımaları
  • Yeşil Şehirler Yetiştirmek: Kentsel ve Kent Çeperi Tarım Alanları
  • Sürdürülebilir Atık Yönetimi: Enerji Üretimindeki Fırsatlar ve Kaynağında Azaltma

Aşağıda taslak programı bulunan etkinliğimizin başarılı ve verimli geçebilmesi için, siz üyelerimizden hazırlık sürecinde değerli görüş ve katkılarınızı bizimle paylaşmanızı diliyoruz. Buna göre Katılım Formu ve Sunum Talep Formunu en geç 23 Ekim 2015 tarihine kadar UCLG-MEWA bünyesinde belirtilen irtibat kişisine iletmenizi  ve söz konusu etkinliklere sizleri davet etmekten onur duyacağımızı belirtmek istiyoruz.

UCLG-MEWA İRTİBAT KİŞİLERİ:

Hasan Ali ŞÜKÜR– İdari ve Mali İşler Koordinatörü
Tel        : +90 212 511 10 10/113
E-mail   : h.sukur@uclg-mewa.org                                     

Sümeyye SARAL– Çevre Komitesi Proje Sorumlusu   
Tel        : +90 212 511 10 10/121   
E-mail   : s.saral@uclg-mewa.org

EKLER : 
MALATYA KATILIM FORMU
MALATYA PROGRAMI
SUNUM TALEP FORMU

UCLG-MEWA – Malatya Poster.docx

Comments are disabled