UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU VE KONSEY ORTAK TOPLANTISI ve UCLG-MEWA & WALD ULUSLARARASI GÖÇ YÖNETİMİ ZİRVESİ


UCLG-MEWA ve WALD, UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi Eş-Başkanı olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 7 Kasım 2016’da “Göç Yönetiminde Yerel Düzeyde Koordinasyonu Güçlendirme Çalıştayı”, 8 Kasım 2016’da UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı 8-10 Kasım 2016 tarihleri arasında ise “UCLG-MEWA & WALD Uluslararası Göç Yönetimi Zirvesi”ni gerçekleştirecektir.

Kamu kuruluşları, yerel yönetimler ve göç üzerine çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının bir araya geleceği “Göç Yönetiminde Yerel Düzeyde Koordinasyonu Güçlendirme Çalıştayı”nda kamu ve sivil toplum kuruluşları arasında yerel düzeyde işbirliğinin ve diyalogun geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

UCLG-MEWA & WALD Uluslararası Göç Yönetimi Zirvesi’nde ise HABITAT III sonrası Yeni Kentsel Gündem’in belirlenmesi ve uygulanmasına yönelik olarak MEWA bölgesinde göç ve göç yönetimine dair yerel düzeyde koordinasyonun gerçekleştirilmesi ve uluslararası işbirliğinin sağlanması amacı ile oturumlar, eğitimler ve çalıştaylar düzenlenmesi öngörülmektedir.

Katılımınıza ilişkin geri dönüşleri online kayıt formu formumuzu doldurarak en geç 31 Ekim 2016, Pazartesi günü akşamına kadar tarafımıza bildirmenizi dileriz.

Etkinliğin web sayfasına www.sanliurfa2016uclg-mewa.org adresinden ulaşabilirsiniz.


 

UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı Taslak Programı

UCLG-MEWA & WALD Uluslararası Göç Yönetimi Zirvesi Taslak Programı

Comments are disabled