UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU VE KONSEY TOPLANTISI ÇEVRİMİÇİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ


 

UCLG-MEWA, Yönetim Kurulu ve Konsey Toplantılarını, COVID-19 nedeniyle çevrimiçi olarak, 22 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu ve Konsey Toplantılarının moderatörlüğünü de yapan UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, açılış konuşmasında, mevcut şartların yüz yüze toplantı yapmaya uygun olmamasından dolayı bu toplantıyı çevrimiçi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

UCLG-MEWA Başkan ve Eş Başkanları, Yönetim Kurulu Toplantısı öncesinde açılış konuşmalarını gerçekleştirdiler. UCLG-MEWA Başkanı Mohamed Saadie, bu zorlu süreci birlik, beraberlik, dayanışma ve deneyim paylaşımıyla mümkün olan en hafif şekilde atlatmamız gerektiğinin altını çizdi. UCLG-MEWA Eş Başkanlarından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, üretim ve hizmet sektörlerinin büyümesiyle dünya ekonomisinin canlandığını fakat pandemi süreciyle ekonominin de büyük bir darbe aldığını vurgulayarak bu travmayı en kısa sürede atlatabilmek için bilimden yardım almamız gerektiğini vurguladı. UCLG-MEWA Eş Başkanlarından Tahran Belediye’sini temsilen toplantıya katılan Zoheir Sabaghpour Azarian ise COVID-19 salgınının tüm insanlığa verdiği zarar ve yıkımın yanı sıra  ders niteliğinde olduğundan da bahsederek, küresel dayanışmanın ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti. Eş Başkan ve Filistin Yerel Yönetimler Birliği temsilcisi Abdullah Anati, dünyadaki tüm şehirlerin COVID-19 sürecinde üstlendikleri rolün çok önemli olduğunu, bu süreçte edindikleri tecrübe ile COVID-19 sonrası için hazırlık yapılması gerektiğini belirtti. Son olarak ise UCLG-MEWA Eş Başkanlarından, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, COVID-19, deprem, afet, sel gibi sorunların tüm insanlığın ortak sorunu olduğunu ve bu sorunların da ancak küresel iş birliği ve uluslararası bilgi paylaşımlarıyla çözülebileceğini vurguladı.

Başkan ve Eş Başkanların ardından UCLG Genel Sekreteri Emilia Saiz de katılımcıları selamladı. Saiz,  MEWA Bölgesine has önemli meseleler olduğunu ama bu meselelerin dünyanın geri kalan ülkeleriyle de bazı açılardan benzerlik gösterdiğine değindi. Küresel salgının sadece sağlık ve ekonomiyi değil, hayatın pek çok alanını etkilediğini, bu yüzden de toparlanma sürecinde, ihtiyaç duyulan alanlardaki hizmetlerin sunulması gerektiğini ifade etti. Saiz, hükümetlerin, yerel yönetimleri genelde göz ardı ettiğini ve UCLG olarak bu konuya dikkat çektiklerini söyledi. Dünyanın dört bir yanındaki iyi uygulamaların, dünyanın geri kalanıyla paylaşılması gerektiğinin de altını çizerek sözlerini noktaladı.

Toplantı gündeminin kabulünden sonra 12 Mart – 21 Ekim 2020 Faaliyet Raporu ve 2021 yılı Faaliyet Programı, Kurula sunuldu. Ardından Denetim Kurulu/Mali Yönetim Komitesi Raporu, UCLG-MEWA Saymanı Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından takdim edildi. 2020 Yılı ombudsmanlık çalışmaları hakkında ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adına Ramazan Kabasakal bilgilendirmede bulundu. İçtüzükte yapılacak değişiklikler de Yönetim Kurul’unun onayına sunuldu. Ardından, 2021 yılı içerisinde UCLG-MEWA Yönetim Organları Toplantılarına ev sahipliği yapacak kentin belirlenmesi için, konsey üyelerinin görüşleri alınarak 2021 Nisan/Mayıs toplantısına Gebze Belediyesi’nin, 2021 Ekim/Kasım Toplantısına ise Adana Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yapmasına karar verildi. Diğer konuların da görüşülerek kabul edilmesiyle toplantı sona erdi.

Comments are disabled