UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU KARATAY’DA BİR ARAYA GELECEK


UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı 26-27 Haziran 2024 tarihlerinde Karatay Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. İdari toplantıların yanı sıra kültür ve çevre odaklı üst düzey tematik oturumlar da düzenlenecek.

Tematik Oturumlar

UCLG-MEWA, Yönetim Kurulu kapsamında ayrıca bir dizi tematik oturumlar da düzenleyecektir. İlk olarak, “Üst Düzey Diyalog: Kültürel Mirasın Korunmasında Yerel Yönetimlerin Rolü” başlığıyla kültürel mirasın korunması için yerel yönetimlerin rolü ele alınacak. Ardından, “Kültürel Miras ve Sürdürülebilir Kalkınma: Ekonomik Fırsatlar ve Zorluklar” temalı oturumda kültürel mirasın ekonomik boyutu tartışılacak. “Üst Düzey Diyalog: İklim Değişikliği ve Kentlere Etkisi” oturumunda iklim değişikliğinin kentsel açıdan etkileri ele alınacak. “GCoM GAP Fonu Bilgilendirme Oturumu”nda katılımcılar, GCoM fonları hakkında detaylı bilgilendirilecektir. Ayrıca, etkinlik kapsamında UNESCO Dünya Miras Şehirleri Ağı Toplantısı da gerçekleştirilecek.

UCLG-MEWA Yönetim Kurulu

UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, Teşkilatın 23 Kasım 2023-31 Mayıs 2024 Dönemi Faaliyet Raporu ile bir sonraki dönemin faaliyet programı sunulacak. Ayrıca, UCLG-MEWA Denetim Kurulu/Mali Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan raporlar sunularak karara bağlanacaktır. Toplantıda, dönem boyunca gerçekleşen üyelik hareketleri de görüşülecektir.

Kayıt Formu

Taslak Programı

Comments are disabled