UCLG-MEWA’DAN DİRENÇLİLİK EĞİTİMİ


 

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), çalışanlarının katılımı ile iki gün süren Dirençlilik Eğitimi düzenledi. Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Koordinatörlüğü, UCLG öğrenme modülünden  adapte ettiği eğitimi 21-22 Nisan 2021 tarihinde sundu.

 

Programın ilk gününde “Afet Riskini Azaltma ve Dirençlilik Oluşturma, Sendai Çerçevesinde Afet Riskinin Azaltılması (DRR)” ve “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)” başlıklı iki eğitim verildi. Daha sonra, farklı gruplara ayrılan katılımcılar, her başlık için katılımcıların edindikleri bilgileri pratik bir ortamda uygulamalarını ve kavramlara ilişkin anlayışlarını pekiştirmelerini amaçlayan interaktif alıştırmalar gerçekleştirdi.

 

Programın ikinci gününde “Afet Riski ve Esneklik Yönetişimi, Risk ve Dirençliliğin Değerlendirilmesi, Afet Riskinin Azaltılmasının Finansmanı ve Dirençlilik, Yerel Dirençlilik Stratejileri ve Eylem Planı” isimli dört eğitimle devam etti.  Eğitimlerin ardından, katılımcıların aktif olarak katıldığı, interaktif alıştırmalar gerçekleştirildi. UCLG Öğrenme ekibinin de hazır bulunduğu programda, katılımcılar, bilgi seviyelerindeki değişimi ölçmek için UCLG-MEWA ekibi tarafından tasarlanan değerlendirme öncesi ve sonrası anketleri yanıtladı. Çıkan sonuçlara göre, eğitim sonrasında katılımcıların bilgi düzeyinin iki katına çıktığı görülmüştür.

Comments are disabled