UCLG-MEWA’DAN HALEP’TE YAŞANAN İNSANİ UTANCA SON VERME ÇAĞRISI


UCLG-MEWA Genel Sekreterliği, uzun süredir devam eden iç savaş nedeniyle mağdur durumda bulunan Suriye’nin kadim şehri Halep’teki insani durumun son dönemde daha da kötüleşmesinden derin endişe duyan UCLG-MEWA Genel Sekreterliği, tüm dünyada yerel yönetim liderlerini harekete geçmeye ve Halep halkının çığlığına kulak vermeye çağırmaktadır.

Yerel yönetimler, uluslararası toplumun temel aktörlerinden biri olarak, söz konusu insani krizi uluslararası teşkilatların gündeminde tutmak için önemli bir rol üstlenebilirler.  Tüm yerel yönetim liderlerini, mevcut tüm imkanları kullanarak insani yardım kampanyaları düzenlemeleri hususunda yerel halklarını seferber etmeye ve ulusal karar alma mekanizmaları olan merkezi hükümetlerin Suriye halkı lehine girişimde bulunmalarını sağlamaya çağırıyoruz.  

Ulusal sınırların ve ayrılıkların yerel yönetimler arasındaki dayanışmayla aşılabileceğine ve dünyadaki barışı sağlamada yerel yönetimlere çok önemli bir rol düştüğüne inanmaktayız.  Bu çerçevede; ulusal, bölgesel ve uluslararası yerel yönetim birliklerini, çatışmanın tüm taraflarının sivil halkı hedef alan saldırılarını durdurmalarını sağlamak amacıyla gerekli adımları atmaya çağırıyoruz. 

On binlerce silahsız erkek, kadın ve çocuğun ayrım yapılmaksızın katledilmesi, “sivil zayiat” olarak geçiştirilemez ve hiçbir siyasi gerekçe savaş suçlarını meşrulaştıramaz.  Uluslararası toplum, kriz bölgelerinde mahsur kalan milyonlarca insanın temel hak ve özgürlüklerini savunmak anlamında büyük bir sorumluluk altındadır.   Halep’te yaşanan zulmün bir an önce dindirilmesi için yerel halkın temel ihtiyaçları ivedilikle karşılanmalıdır.

UCLG-MEWA Genel Sekreterliği 

 

UCLG'nin Halep'te Ateşkes Çağrısı için tıklayın.

Comments are disabled