UCLG-MEWA’DAN YEREL YÖNETİMLERE CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇAĞRISI


Kadınların tüm yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası siyasi karar alma süreçlerinde dengeli bir şekilde temsil edilmesinin sağlanması demokrasi ve gelişmişliğin de ön koşuludur. UCLG-MEWA, faaliyetlerini sürdürmekte olduğu dokuz komitesinden biri olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi aracılığıyla yerel yönetimler arasında platform oluşturarak, yerelde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına somut adımlar atmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda UCLG-MEWA olarak, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerden biri olan Türkiye’de 2019 yerel seçimlerine katılacak partilere, yerel kadın liderleri destekleme noktasında, aday listesinde en az yüzde 30 oranında cinsiyet eşitliği kotasını sağlayacak şekilde düzenleme yapmasına yönelik çağrıda bulunduk.

İlgili çağrıya buradan ulaşabilirsiniz.

Comments are disabled