UCLG-MEWA’NIN GAZZE İÇİN DAYANIŞMA ÇAĞRISI


UCLG-MEWA olarak, teşkilatımızın ve aynı zamanda küresel belediyecilik hareketinin önemli bir parçası olan Gazze’de süregelen krizin giderek daha da katlanılmaz bir hal aldığı şu günlerde, bu krize acilen ve kararlı bir şekilde karşılık verme sorumluluğunun ağırlığını yüreklerimizde hissediyoruz. UCLG-MEWA bünyesinde, çok sayıda üye belediyeyle temsil edilen Gazze, aynı zamanda teşkilatın 2010-2013 dönem başkanlığını da üstlenmiştir. Gazze Şeridi, 7 Ekim’den bu yana çok sayıda can kaybı ve binlerce yaralanmayla sonuçlanan sayısız askeri taarruza göğüs germektedir.

Barış ve insan hakları savunuculuğundan ödün vermeyen UCLG-MEWA; uluslararası hukukun ve insan haklarının alenen ihlali olan, sivillere ve hanelerine, hastanelere, camilere ve ambulanslara yapılan aralıksız saldırıları şiddetle kınamaktadır. İsrail Kuvvetleri, Gazze Şeridi’ndeki iki milyon insanın gıda, su, elektrik, yakıt ve tıbbi ilaç gibi hayati kaynaklara erişimini engelleyerek şartları zorlayıcı önlemler almaktadır. Ablukaya ve aralıksız saldırıya maruz bırakılarak zorla yerinden edilmeye çalışılan halk, hastanelerin ve sağlık merkezlerinin boşaltılmasına yönelik uyarıların yayınlanmasıyla çaresizliğe sürüklenmektedir.

Hayati kaynakların acilen temin edilmesi, yaralılar için gerekli insani ve tıbbi desteğin sağlanabilmesi için ablukanın kaldırılması konusunda ısrar ediyor, Gazze halkını her koşulda desteklediğimizi ve yanında olduğumuzu yineliyoruz. Eşi benzeri görülmemiş bu insanlık krizi karşısında diplomatik ve insani yardım desteği sağlanması ve bu konuda farkındalık oluşturulması için uluslararası topluma çağrıda bulunuyor ve uzun süren bu çatışmanın acilen barıştan yana sonuçlanmasını savunuyoruz.

Comments are disabled