UCLG YILLIK İSTİŞARE TOPLANTISI: MEWA ÖNCELİKLERİ


UCLG Dünya Teşkilatı, tüm dünyadan bölge teşkilatlarıyla birlikte, üyeleri arasındaki etkileşimi güçlendirmek ve sinerji oluşturmak için 15-22 Şubat 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak bir araya geldi. UCLG’nin Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı olan ve zorluklar ile fırsatları bir arada barından, zengin bir kültür ve toplumsal dokuya sahip bir bölgede faaliyetlerini sürdüren UCLG-MEWA; 18 Şubat’ta gerçekleşen ‘MEWA Öncelikleri’ özel oturumunda beş stratejik önceliğini sundu. Bu öncelikler: Göç ve Sosyal İçerme, Dezavantajlı Gruplar ve Eşitlik, İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Uyum, Kentsel Dirençlilik ve Yerel Kalkınma ve Yönetişim.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman tarafından modere edilen oturumda UCLG-MEWA Başkanı ve UCLG Başkan Yardımcısı Mohamed Saadieh, UCLG-MEWA’nın her bir önceliği üzerinde durdu ve bu önceliklerin önemli taraflarından bahsetti. UCLG-MEWA Başkanlık Divanı ve Komite Başkanlık Divanları, bütüncül bir yaklaşımla, bu öncelikler doğrultusunda çalışmaya devam etme motivasyonlarını paylaştı. Ramallah Belediye Başkanı, Filistin Yerel Yönetimleri Birliği Başkanı ve UCLG-MEWA Eş Başkanı Musa Hadid, kentsel dirençliliğin niçin MEWA Bölgesi ve dünyanın geri kalanı için önemli olduğu hakkında konuştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Ombudsmanı Mansur Yavaş, daha güçlü toplumlar oluşturmamız için yerel kalkınma ve yönetişimin önemine değindi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Eş Başkanı Zeydan Karalar, uzun bir göç geçmişi olan ve şu anda da yüksek oranda mülteci ve göçmen nüfusuna ev sahipliği yapan bir şehrin perspektifinden göç ve sosyal uyum konusunu ele aldı. Beit Jala Belediye Başkanı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Eş Başkanı Nicola Khamis, topluluklarımızda eşitliği sağlamak için dezavantajlı gruplara yönelik projelerin geliştirilmesinin önemini vurguladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Eş Başkanı Yücel Yılmaz ise iklim değişikliyle mücadele ve uyum konularında yürütülen faaliyetlere eğildi ve hala katedilmesi gereken çok yol olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanlarının konuşmalarından sonra, UCLG-MEWA Sekretaryasının tüm birimlerinden ilgililer, Genel Koordinatör Salim Korkmaz’ın moderatörlüğünde, UCLG-MEWA’nın geçmiş ve devam eden projelerine dair beyin fırtınası yürüttüler. Oturum, büyük UCLG ailesinin her bir üyesine; fikrini ifade etme ve dünyanın diğer yerlerindeki meslektaşlarıyla bir araya gelme imkanı sundu.

Comments are disabled