UCLG Yönetim Kurulu Toplantısı’nın (Porto Alegre) Yansımaları


Dayanışma yerel DNA'mızın bir parçasıdır ve uluslararası gündeme öncülük etmelidir.

10-12 Haziran'da Porto Alegre,Brezilya'da gerçekleşen ve bütün kıtalardan 35'ten fazla ülke ve 200 civarı yerel ve bölgesel yönetim temsilcisinin katıldığı UCLG Yönetim Kurulu toplantılarında 2015 sonrası kalkınma programına ve Yeni Kentsel Gündem'e odaklanıldı.

3 gün süren Yönetim Kurulu toplantılarında uluslararası gündemde tartışılan sorunlara Organizasyon'un katkı sağlayacak stratejileri tartışıldı: Addis Ababa'daki Kalkınma Finansmanı Konferansı, iklim değişikliği ile mücadele için yeni uluslararası taslak, ve Habitat III için Yeni Kentsel Gündem. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Kadir Topbaş açılış konuşmasında bu anın temsil ettiği büyük sorumluluğu hatırlattı ve uluslararası gündemin inşasında yerel yönetimlerin vizyonunun da hesaba katılması için önemli olan 2 noktanın da altını çizdi:1) yerel ve bölgesel yönetimler için bir kendilerini ifade etme mekanizmaları olarak UCLG ve Küresel Görev Gücü çerçevesinde savunuculuk faaliyetlerin yürütülmesi; ve 2) büyük gündemler ve vatandaşların hakiki ihtiyaçları arasındaki boşluklar arasında köprü kurmak.

Uluslararası belediye hareketinin merkezinde Latin Amerika tecrübeleri

Latin Amerika bağlamında, Başkan Topbaş, Porto Alegre'nin girişimci ruhunu hatırlattı ve diğer Latin Amerika şehirlerinin benzer deneyimlerinin uluslararası gündeme yansımasının önemine dikkat çekti, ve UCLG ile Latin Amerika bölgesini birleştiren önemli bağlantıların altını çizdi.

Porto Alegre belediye başkanı Jose Fortunati de dayanışmanın uluslararası çerçevede şehirlerin gündemlerini belirlemesi gereken dayanışma kavramının ve küresel kalkınmanın sağlanması için yerel seviyedeki adaletsizliklerin çözüme kavuşturulmasının önemini vurguladı.

"Latin Amerika ile başlayarak bütün bölgelerin güçlü bir şekilde temsil edilmesini sağlamalıyız. Bu sebeple, müzakere ve istişare için gerekli alana sahip olmamız önemlidir."

Bu bağlamda, UCLG’nin Latin Amerikalı üyeleri ve ağları, Dünya Teşkilatı çerçevesinde bu bölgenin temsiliyetini güçlendirmek için çalışmayı ve uygun ifade mekanizmaları geliştirmeyi taahhüt etmişlerdir.

Bölgede elde edilen bilgiler tüm katılımcılar tarafından değerli ve paha biçilemez, ve diğer bölgelerde ve küresel düzeyde de uygulanması gereken bilgiler olarak görülmüştür.

Bogotá 2016

Ekim 2016'da Bogota'da gerçekleşecek 5. UCLG Kongresi ve Yerel Liderler Zirvesi "Yönetim kurulu" gündeminin önemli bir maddesi olup; bir çok oturum Kazan Belediye Başkanı Ilsur Metshin, Rabat Belediye Başkanı Fathallah Oualalou, ve Kitchener belediye başkanı Berry Vrbanovic tarafından yönetildi.

Sonuçların yerel yönetimlerin Habitat III Konferansı’ndaki pozisyonunu belirleyeceği düşünüldüğünden, Başkanlık, üyeleri harekete geçmeye ve Kongre gündeminin içeriğine faal olarak katkı sağlamaya çağırdı.

Kongrenin ana teması, olan  "Daha insancıl bir gelecek için yerel sesler" Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin 21. Yüzyıl'daki Gündemi'ni hazırlayan sürecin zirvesi olacak, ve aynı zamanda 2015 sonrası Kalkınma Gündemi ve Yeni Kentsel Gündem'in uygulanmasında bir başlangıç noktası olacak.

"Bizimle ilgili hiçbir şey, biz olmadan olamaz": küresel gündem yereldir.

Montevideo belediye başkanı, Ana Oliveira, diğer belediye başkanlarının dediklerini hatırlatarak, Yeni Kentsel Gündem’in yerel liderler ve  vatandaşlara karşı sorumluluğu olan seçilmiş temsilciler olmadan tanımlanamayacağını söyledi.

Eşitliğin sosyal içermenin güvence altına alınması için, şahsi amaçlardan ziyade ortak değerlerin ve kamu politikalarının korunmasının önemi müzakerelerde vurgulandı.

Dayanışma, sürdürülebilir kalkınmanın "dördüncü ayağı" olarak kültür, birlikte öğrenme ve Kent Hakkı, Yeni Kentsel Gündem’in ana temaları olarak görülmüştür ve bunlar yerel demokrasi odaklı olmalıdır.

Aynı zamanda, yerel ve merkezi yönetimlerin şehirleşme ve metropolleşme sürecini işbirliği içerisinde denetlemesinin yeni yolları, yenilik ve yerel mali kalkınma, temel hizmetlere evrensel erişim, ve vatandaşların da katılımıyla stratejik şehir planlaması, Porto Alegre'deki müzakerelerde vurgulanan konulardan birkaçıdır.

UCLG ve üyeleriniyle hazırlanan programların üzerine inşa edilen şehirlerarası işbirliği, son derece önemli bir kalkınma aracı olarak tanımlanmıştır. Mozambik'teki Xai Xai'nin belediye başkanı Ernesto Daniel Chambisse ve Belo Horizonte belediye başkanı ve Brezilya Ulusal Belediye Başkanları Cephesi Başkanı Marcio Lacerda Mozambik ve Brezilya şehirleri arasındaki karşılıklı değişim faaliyetleriyle kazanılan önemli tecrübelerin altını çizdi.

Toplantıların ana teması yerel gündemden küresel gündemin inşasına odaklandı. Katılımcılar, vatandaşın ihtiyaçlarına cevap vermenin yerel yönetimlerin DNA'sında olduğuna kanaat getirdi ve UCLG'nin çabalarının bu mesajın ulusal politikalara etkisi için uluslararası arenaya götürülmesi etrafında yoğunlaşması gerektiği belirtildi.

Enzo Lavolta, Torino'nun belediye başkanı yardımcısı, katılımcı, sosyal ve yerel mali kalkınma üzerinde çalışılmasının önemine dikkat çekti. Torino'nun UCLG'nin ve UNDP ve ILO'nun da ortak olduğu  3. Dünya Yerel Ekonomik Kalkınma Forumu'na ev sahibi olacağını hatırlattı.

Bu taslakla, UCLG Yönetim Kurulu,  Küresel Görev Gücü aracılığıyla ve diğer ağlarla yakın işbirliği içerisinde, Habitat III’le aynı dönemde Quito'da düzenlenecek olan İkinci Dünya Yerel ve Bölgesel Yönetimler Asamblesi için çalışma taahhüdünü yineledi.

İklim değişimi gündemi:COP 21

Uluslararası gündem iklim konusunda müthiş zorlukları ve dünya genelinde şehirlerin bu meseleye karşı olası katkılarını birleştirmelidir. UCLG üyeleri, Paris Belediye Başkanı ve UCLG Eş Başkanı Anne Hidalgo  tarafından iklim değişikliğine hafifletmeye katkıda bulunan kamu politikaları ve iklim değişikliğine dayanıklı şehirler inşa etme taahhüdünde bulunmaya davet edilmiştir. Kardeş organizasyonların işbirliğiyle UCLG, Lyon İklim ve Bölgeler Zirvesi, Bogota İklim Zirvesi, ve Paris'teki 1000 Belediye Başkanı Zirvesine faal katılım sağlamak suretiyle, COP 21 çerçevesinde tanımlanacak olan taahhütlerin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Strasbourg Belediye Başkanı ve CUF Başkanı Roland Ries, iklim gündemi hakkında şehirlerin sorumluluklarının ve fırsatlarının altını çizdi, ve UCLG üyelerinin Lyon taahhüdüne destek olmalarını istedi:
 
"270,000 'ün üzerinde bölge ve dünya nüfusunun 2/3' ünü temsil eden biz, UCLG üyeleri, her bölge için değişken bir hedefle,2ºC senaryosuna uygun olarak, ve bir takım bölgesel gerçeklikleri ve gelişmişlik düzeyini dikkate alarak üyelerimizi karbon salınımlarını kısıtlamak için teşvik edeceğimize söz veriyoruz." 
 
Paris Belediye Başkanı yardımcısı Patrick Klugman, Paris Belediyesi’nin COP 21 boyunca yerel seçilmiş yetkililerin sesinin duyulması için uygun imkanları sağlama kararlılığında olduğunu söyledi.

Yerel demokrasi üzerine inşa edilen, ağların ağı

Katılımcılar UCLG’nin, küresel düzeyde yaptıkları işlerle Avrupa Birliği’ne stratejik bir ortak olarak tanınmasını kabul ettiler. Bu ayrıca ağların ağını güçlendiren önemli bir teşvik olarak görüldü ve katılımcı, çoğulcu ve yerel demokrasi üzerine inşa edilmiş bu hareketi geliştirme ve büyütme sorumluluğunun altı çizildi.
 
Cinsiyet eşitliği ve özellikle UCLG'nin karar organlarındaki eşit temsiliyet, Moritanya'daki Tevragh Zeina Belediye Başkanı ve REFELA (Afrika'nın Yerel Seçilmiş Kadınları) başkanı Fatimetou Mint Abdel Malick'in de gösterdiği gibi hala bir zorluk olarak duruyor. Bundan dolayı, Dünya Teşkilatı’nda seçilmiş kadınlarının temsiliyetinin artması için yerel Yönetim Kurulu’nda Kadın kurultaylarının düzenlenmesi gibi somut tedbirlerin alınması teklif edilmiştir

Uluslararası yerel dayanışma
Doğal afetler veya çatışma ortamlarından etkilenmiş yerel yönetimlerle üyelerin çalışmalarıyla desteklenmiş dayanışma,  UCLG'nin devam eden bir önceliğidir.
Yönetim Kurulu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak aracılığıyla, göçmenlerin ve mültecilerin durumu ile ilgili endişelerini dile getirmiş ve yardım hareketlerini desteklemeye hazır olduğunu göstermiştir.
Üyelerin bu konular hakkındaki gelecekteki çalışmalarını belirlemek için, Nepal'deki durum Suriye mülteci krizi ve Akdeniz'deki göç vakaları da özellikle dile getirildi. 

Kazan’da Görüşmek Üzere!
 

Kazan Belediye Başkanı ve UCLG Eş Başkanı Ilsur Metshin, Yönetim Kurulu’nu müzakerelere Haziran 2016’da kendi şehrinde devam etmeye çağırdı. 2015 Dünya Konseyi toplantısı ise, Paris Belediye Başkanı ve UCLG Eş Başkanı Anne Hidalgo’nun davetiyle, Paris İklim Değişikliği Konferansı 2015 (COP 21) çerçevesinde, Paris’te düzenlenecektir.

UCLG ailesine hoş geldiniz!

Çin’in Haikou kentinde yapılan bir önceki UCLG Yönetim Kurulu ve Konsey toplantısından bu yana, UCLG-MEWA bölgesinden aşağıdaki üyelik başvuruları alınmış olup, başvuruların tümü Porto Alegre’de onaylanıp resmiyet kazanmıştır. Yeni üyelerimizi tebrik eder, birlikte verimli çalışmalara imza atmayı dileriz.

No

ÜLKE

İL

ÜYE YEREL YÖNETİM

BAŞVURU TARİHİ

ÜYELİĞE KABUL YERİ VE TARİHİ

1.

TÜRKİYE

NEVŞEHİR

ACIGÖL BELEDİYESİ

01.09.2014

Porto Alegre
10.06.2015

2.

TÜRKİYE

İSTANBUL

ŞİLE BELEDİYESİ

01.11.2014

Porto Alegre
10.06.2015

3.

TÜRKİYE

ŞANLIURFA

SİVEREK BELEDİYESİ

01.12.2014

Porto Alegre
10.06.2015

4.

TÜRKİYE

VAN

İPEKYOLU BELEDİYESİ

01.12.2014

Porto Alegre
10.06.2015

5.

TÜRKİYE

HAKKARİ

YÜKSEKOVA BELEDİYESİ

01.06.2015

Porto Alegre
10.06.2015

Kaynak: UCLG, UCLG-MEWA

Comments are disabled