UCLG YÖNETİM KURULU SEVILLA’DA: BARIŞI TEŞVİK ETMEK


UCLG Yönetim Kurulu, 13-15 Haziran tarihlerinde İspanya’nın Sevilla kentinde “Yerel ve Bölgesel Yönetimler Acil Durumların Ön Safında Barışı Teşvik Ediyor” temasıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte, yönetim organlarının yenilenmesiyle ilgili yasal konular da dahil olmak üzere, Ekim ayında Daejeon’a yapılacak olan UCLG Kongresi’ne kadar olan çalışma programı görüşülmüştür. Etkinlik ayrıca katılımcılara Akdeniz Kentsel Göç Forumu‘na katılma fırsatı da sunmuştur.

Politika Konseyleri ve İstişare Mekanizmaları’nın ev sahipliğinde, üyeler için öncelikli alanlar etrafında çeşitli tematik oturumlar düzenlenmiştir: UCLG Belediye Barışı Söyleşileri: Uluslararası kriz zamanlarında Yerel Yönetimlerin rolü ve dayanışması; Yeni Kentsel Gündem İnceleniyor; Demokrasiyi aşağıdan yukarıya Yenilemek; Eşit Bir İyileşme için Yerel Ekonomik Kalkınma; 2030’a Kadar 10, 100, 1000 İnsan Hakları Kentleri ve Bölgeleri; Lampedusa İnsan Hareketliliği Sözleşmesi: merkezde insan onuru ve bölgesel dayanışma ve barış süreçleri.

Üst Düzey Politika Tartışması bu konuları dahil etmiş, belediye hareketinin teşvik ettiği önemseyen toplumunun temellerinin tartışılmasına tanık olmuştur ve önümüzdeki yıllarda Dünya Teşkilatı’nın çalışmalarına rehberlik etmesi hedeflenen Gelecek Paktı tartışılmıştır.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Belediye Barışı Söyleşileri oturumunda, “Afganistan’da muhatap bulmakta zorlanıyoruz. Bu durum yalnızca Afganistan’da yaşayan insanların yaşamını doğrudan etkilemekle kalmıyor, aynı zamana uluslararası ağların da çalışmalarını zorlaştırıyor. Uluslararası ağların daha etkili çalışacağı bir ortamı hazırlamaya ihtiyacımız var.” açıklamasını yapmıştır.

Mehmet Duman ayrıca, Yönetim Kurulu Çalışma Oturumu’nda UCLG-MEWA politika belgesini sunmuş, COVID-19 salgını sonrası yerel yönetimlerin ve belediyelerin rolünün altını çizmiştir.  İklim değişikliği ve orman yangınları, sel gibi doğal afetler ve zorluklar için yeni stratejiler oluşturulacaktır. Ayrıca, SKA’ları gerçekleştirmeyi güçlendirmek için ulusal ve yerel makamların yerel veri toplama konusundaki koordinasyonunu geliştirmek amacıyla kapsamlı politikalar geliştirmenin önemini vurgulamıştır.

Genel Sekreter, Lampedusa Sözleşmesi’nin MEWA Bölgesi’ndeki yaygınlaştırma sürecini de vurgulamıştır. Lampedusa Sözleşmesi’nin üzerine inşa edildiği “sınırları değil insanları koruma” ilkesinin gelecekte önceliklerimizin başında gelmesi gerektiğini sözlerine eklemiştir.

Etkinlik, Temmuz ayında düzenlenecek Üst Düzey Siyasi Forum’a kadarki dönem için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Kitchener Belediye Başkanı Berry Vrbanovic’in yeni başkan seçilmesiyle sona ermiştir.

Comments are disabled