ULUSLARARASI KENT KONSEYLERİ VE KENTLER KONGRESİ


WALD, UCLG-MEWA ve İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliği ile 14-15 Nisan 2016 tarihlerinde İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek olan “Uluslararası Kent Konseyleri ve Kentler Kongresi”nin ön hazırlık toplantısı, 2 Şubat 2016 tarihinde  İstanbul Aydın Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) ve İstanbul Aydın Üniversitesi temsilcilerinden oluşan Kongre Düzenleme ve Koordinasyon Kurulu tarafından, ön hazırlık toplantısında; program dahilinde gerçekleştirilecek “ Kent Konseyleri En İyi Uygulamalar Yarışması” için jüri oluşturulması, kongre akış programının değerlendirilmesi, kongrenin açılışında düzenlenecek açılış konferansının temasının belirlenmesi ve bu kapsamda iş akış planının oluşturulması konularının üzerinde duruldu.

Farklı disiplinlerden uluslararası araştırmacıların, akademisyenlerin, yerel yönetim temsilcilerinin, Sivil Toplum Kuruluşlarının, kentle ilgili çalışmalar yapan kurumların yetkililerinin, kent konseyleri ve kentler üzerine yapmış oldukları araştırma ve projelerinin değerlendirileceği “Uluslararası Kent Konseyleri ve Kentler Kongresi”, teorik ve pratik bilgilerin aynı platformda harmanlanmasına olanak sağlamayı hedefliyor.

Kent konseylerinin; geçmiş ve mevcut durumlarının konuşulacağı bunun yanında  gelecekteki durumları hakkında tahminlerin analiz edileceği program, akademik ve tematik olmak üzere iki düzlemde gerçekleştirilecektir. Akademik alan; “Yerel Demokrasi ve Kent Konseyleri”, “Kent Konseylerinin İşlevselliği ve Sürdürülebilirliği”, “Kent Konseyleri ve Meclisler (Kadın, Gençlik, Engelli ve Çocuk Meclisleri”, “Hemşehricilik ve Kentlilik Bilinci”, Kent Konseyleri ve Sivil Toplum İlişkisi”, “Kent Konseyleri ve İtibar Yönetimi” olmak üzere 6 ana başlıkta gerçekleştirilecektir. Tematik alanda ise kent konseylerinin; akademisyenler, yerel yönetim temsilcileri ve diğer konsey temsilcileri ile bir araya gelip değerlendirmelerde bulunmalarını amaçlanmaktadır. Bu kapsamda ele alınacak ana başlıklar ise; “Kentli Hakları”, “Kentsel Sorunlar ve Çözümleri”, “Yeşil Kalkınma”, “Dezavantajlı Grupların Kente Entegrasyonu”, “Kentte İyi Yönetişim” olarak belirlenmiştir.

 

Kongre hakkında daha fazla bilgi için:

http://etkinlik.aydin.edu.tr/haber_detay.asp?haberID=3065

Comments are disabled