URAIA 2016 AKILLI TEKNOLOJİLER VE BELEDİYE FİNANSMANI YAYINI


 

Uraia Platformu Hakkında

Uraia Platformu, şehirlerin ihtiyaçlarını karşılamak, deneyimleri, başarıları diğer kamu idareleri ile paylaşmak için Kentsel Gelişme Küresel Fonu (FMDV) ve UN-Habitat ortak çalışması ile Haziran 2014’te İspanya’nın Santander kentinde kuruldu.

Uraia Platformu, yeni teknolojilerin yerel yönetimlere girmesiyle sunulan olanaklar hakkında yerel yönetimler ve ortakları arasında bir paylaşım platformu olarak oluşturuldu. Platform, bilgiye erişimi kolaylaştırmayı, kapasite geliştirme imkanları sunmayı ve belediye finansmanı, kamu hizmetleri yönetimi ile altyapı, şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi üç belirgin alanda deneyimleri teşvik etmeyi hedeflemektedir.

 

Uraia üyeleri yılda bir kez gündemlerindeki önemli bir konuyu tartışmak, birlikte rehberler hazırlamak, uygulamaları toplamak ve projeleri ortak ilgi unsurlarıyla değerlendirmek üzere bir araya geliyor. 2004 yılında Platform ortakları deneyimleri paylaşmak, ihtiyaçları değerlendirmek ve Uraia’nın stratejik önceliklerini ve faaliyetlerini tanımlamak için İspanya’nın Santender kentinde bir araya geldiler. Platform 2015’te, ortakların özel şirketler ile yürüttükleri akıllı projeler konusundaki deneyimlerini tartışmak üzere Norveç’in Oslo kentinde buluştu. Katılımcıların deneyimlerini baz alarak Platform, Akıllı Şehir Yönetimi için Kamu-Özel Sektör Ortaklığı üzerine bir belge hazırladı. 2016 yılında Kıbrıs’ın Lefkoşa kentinde bir araya gelen Platform, Akıllı Teknolojiler ve Belediye Bütçeleri’ni tartıştı ve çalıştayın raporunu yayınladı.

 

Akıllı Teknolojiler ve Belediye Bütçeleri 2016 Lefkoşa Çalıştayı

 

Akıllı Teknolojiler ve Belediye Bütçeleri 2016 Lefkoşa Çalıştayı yayını, 19-20 Nisan 2016 tarihlerinde Kıbrıs’ın Lefkoşa kentinde Akıllı Teknolojilerin Belediye Bütçesine Etkileri: Daha İyi Kamu Hizmetleri İçin Vergi Tahsilatı ve Enerji Tasarrufu başlığı altında düzenlenen çalıştay boyunca yapılan tartışmaların sonucudur.

Paylaşımlar özellikle teknolojik yeniliklerin kentlerin vergi tahsilatını iyileştirerek belediye gelirlerini artırmaya ve enerji tasarruflu politikalar yoluyla tasarruf sağlamalarına nasıl yardımcı olunacağını keşfetmeye ve artan belediye kaynaklarının daha iyi, daha verimli ve kapsayıcı kamu hizmetleri haline dönüştürülmesine odaklandı.

 

Çalıştay, gelişmekte olan ve sanayileşmiş ülkelerdeki şehirlerin ve yerel yönetimlerin temsilcileri, ulusal ve uluslararası yerel yönetim dernekleri, kamu yönetiminde inovasyon, telekomünikasyon, mobil uygulamalar vb. hizmet sunumunda yer alan özel şirketler ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin de dahil olduğu 30 kişilik bir grubu bir araya getirdi.

 

Uraia 2016 Akıllı Teknolojiler ve Belediye Finansmanı Yayını

Yayın, varolan teknolojik çözümler ve aynı zamanda riskler, zorluklar ve öğrenilen derslerle ilgili eğilimleri ve fırsatları analiz eder. Her bölüm, kentlerin durum analizlerinin yanı sıra, kilit aktörler ile yapılan röportajları ve akıllı girişimlerin başarısını sağlayacak unsurlar hakkında verilen tavsiyelerle son buluyor.

İlk bölüm, yerel yönetimlerin belediye yönetiminde Akıllı Teknolojileri devlet çalışmalarının maliyetini düşürmek ve belediye gelirlerini artırmaya katkıda bulunmak için kullanabilecekleri birkaç yol vurgulanıyor.

Daha spesifik olarak ilk bölüm, yönetim platformları ve vatandaşlara yönelik çevrimiçi hizmetler gibi belediye yönetimini en uygun hale getiren, e-satın alma ve mobil para gibi akıllı ödeme sistemlerini teşvik eden ve daha iyi vergi toplama ve yönetme ile yerel ekonomik kalkınma teşviki yoluyla geliri artıran akıllı çözümlere odaklanıyor.

İkinci bölüm kentlerin şeffaflığı, hesap verebilirliği ve vatandaş katılımını artırmak için akıllı teknolojilerin nasıl kullanabileceği ve bunun belediyenin mali durumunda nasıl bir pozitif etki oluşturacağını gösteriyor. Bu bölüm, vatandaşların yerel yönetimlere olan güvenini güçlendirecek ve böylece uzun vadede vergi gelirlerinde bir artış sağlayacak akıllı çözümler serisini sunuyor.

Yayının üçüncü bölümü, yerel yönetimlerin enerji harcamalarını azaltmak için akıllı teknolojileri enerji üretimi, dağıtımı ve tüketim düzeyinde nasıl uygulanabileceği ve aynı zamanda da artan nüfus için enerji hizmetlerine evrensel erişim olanağının sağlanması ve çevrenin korunması için enerji tüketiminin azaltılması konuları üzerine odaklanıyor. Bölüm, sokak aydınlatması, bina verimliliği ve akıllı şebeke teknolojisi gibi konuları kapsıyor.

Son bölümde, yerel yönetimlerin akıllı teknolojileri kullanarak üç temel belediye hizmetinin yönetiminde maliyet etkinliğini artırmaya yönelik ana konular ve çözümler üzerinde duruyor: Ulaşım, atık ve su. Her ne kadar akıllı teknolojiler ve verimlilik artışı arasındaki denklemin belediye bütçesi üzerindeki etkisi kolayca ölçülebilir olmasa da, etkiler somut ve doğrulanabilir şekildedir. Akıllı park, akıllı kartlar, akıllı atık toplama ve su sızıntılarını tespit etmek için sensörler ağı gibi girişimlere değinilmekte ve dünya üzerindeki yerel yönetimler için tasarruf sağladığı kanıtlanmaktadır.

Yayın hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitesini ziyaret edin: http://www.uraia.org

 

Comments are disabled