VLR EĞİTİM PROGRAMI İZMİR’DE DÜZENLENDİ


“Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Gönüllü Yerel Gözden Geçirme Sürecinde Performans Göstergeleri, Veri Standartları, İzleme ve Değerlendirme Eğitim Programı” 20-22 Temmuz tarihlerinde İzmir’de, Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve UNDP tarafından yürütülen Yerel Yönetim Reformu Projesi (LAR III) kapsamında düzenlenmiştir. Etkinliğin amacı, VLR amaç ve göstergelerine yönelik Türkiye’deki yerel yönetimlere yol gösterici, özelleştirilmiş bir rehberin hazırlanmasıdır. Etkinliğe UCLG-MEWA adına  Komiteler ve Projeler Koordinatörü Melis Şahin katılmıştır.

Eğitim, SKA Gündemi içerisinde kentlerin liderliğine ilişkin karşılaştırmalı uluslararası perspektif,  veri toplama ve analizi , VLR hazırlama ve değerlendirmesinin etkin veri yönetimi, izlenmesi ve uygulanması için paydaş yaklaşımı dahil olmak üzere çeşitli temalardan oluşmuştur..

Özelleştirilmiş rehber çalışmasının taslağı, 2021’de Türkiye’den ilk VLR çalışmalarını hazırlayan Sultanbeyli, Karatay ve İzmir’in mevcut raporlarının incelenmesi ile oluşturulmuştur. Her üç kentin VLR çalışmasının başlangıcından itibaren sürecin içerisinde yer alan UCLG-MEWA, bu çalışmaların öncü kurumu olarak bölgede ilk kez yürütülen bu rapor çalışmalarından edindiği bilgi ve deneyimleri paylaşmak üzere programda yer almıştır.

Melis Şahin, UCLG-MEWA’nın SKA gündemine yaklaşımı üzerinde sunum gerçekleştirmiş  ve SKA’lar ile Yeni Kentsel Gündem arasındaki bağlantılara vurgu yaptı. Ayrıca, Türkiye’den İzmir, Sultanbeyli ve Karatay belediyelerinde belediye personelinin eğitiminde ve VLR’lerin hazırlanmasında UCLG-MEWA’nın rolünü vurgulamıştır.

Comments are disabled