YEREL DÜZEYDE KADINLARIN GÜÇLENDİRİLMESİNE DAİR İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI


 

Protokol, yerel düzeyde kadınların güçlendirilmesine dair ortak savunuculuk faaliyetlerini içeren etkili bir iş birliğini amaçlamakta olan protokol, “Belediyelerde Eşitliği İzlemek” Projesi kapsamında hayata geçirilmiştir.  Bu iş birliği, yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşlarının aralarındaki iş birliği fırsatlarının artırılması amacıyla başlatılmıştır. Projenin genel hedefi; kadın dostu kent konusunda güçlü bir irade ortaya koyan belediyelerin kapasitelerini güçlendirmektir. Bu doğrultuda, kadınların sağlık ve eğitime, sosyal hizmetlere, istihdam olanaklarına, kapsayıcı kent hizmetlerine erişimi kolaylaştırılacak ve şiddete karşı önleyici hizmetler geliştirilerek, belediyelere yönelik kapasite güçlendirme eğitimleri düzenlenecektir.

Bu hususlara ek olarak politik, ekonomik ve sosyal hayatta kadınların yasal açıdan güçlendirilmesine dair savunuculuk faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Söz konusu iş birliği Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) kapsamında kadınların yerel düzeyde karar alma süreçlerine katılımının artırılmasını hedeflemektedir. Belediyelerde kadın-erkek eşitliğinin kurumsallaşması ve kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesi gibi konularda proje geliştirilmesi ve uygulanması planlanmaktadır.

UCLG-MEWA ve KA.DER arasındaki güçlü iş birliği ile şehirlerdeki  toplumsal huzuru ve barışı daha da kuvvetlendirecek çalışmalar yürütülecektir. Küresel gündemlerin yerelde uygulanması konusunda ortaklıkların önemli rolü bulunmaktadır. Bu kapsamda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri de iş birliklerini teşvik etmektedir. Her iki taraf faaliyetlere ve projelere katılım konusunda üyelerini ve ortaklarını desteklemeyi hedeflemektedir. Ortak çalışmalar kapsamında kadınların güçlendirilmesine katkı sunarak ve belediyelerin kapasitelerini arttırarak, yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması desteklenecektir.

 

Comments are disabled