YEREL TOPLUM VE MÜLTECİLER İÇİN İSTİHDAM VE GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ


Yerel Toplum ve Mülteciler için İstihdam ve Girişimciliğin Desteklenmesi: Ev Sahibi Yerel Yönetimler Açısından COVID-19 Krizinin Getirdiği Yeni Zorluklar – Bölüm 1

Web seminer dizisinin “Ev Sahibi Toplumlarda İş, Girişimcilik ve Özel Sektör Katılımı: COVID-19 Krizine Adapte Olmak” konulu, 27 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleşen ilk eğitim oturumu başarıyla tamamlandı. Bu Web Eğitim Seminerleri dizisi, Akdeniz Entegrasyon Merkezi (CMI) ve Dünya Bankası Grubu tarafından, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD), Yoksullara Yardım için Danışma Grubu (CGAP), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu – GIZ), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA), Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD), BM-Habitat ve UNHCR işbirliğinde düzenlendi.

Akdeniz Ev Sahibi Belediyeler Öğrenme Ağı’nın (HMLN) bu çevrimiçi eğitim serisi, yerel toplum ve zorla yerinden edilmiş topluluklar için iş ve girişimcilik fırsatları yaratmak üzere özel sektör odaklı çözümlerin geliştirilmesine odaklanıyor. Eğitim serisi, Covid-19 krizine ve kriz sonrasındaki iyileşmeye yönelik yürütülen çalışmalarda ve daha iyi bir yerel ekonomik ortam sağlamada ev sahibi yerel yönetimlerin oynadıkları kilit rolü inceliyor.

Akdeniz Entegrasyon Merkezi (CMI) Müdürü Blanca Moreno-Dodson ve Dünya Bankası Maşrik Bölgesel Direktörü Saroj Kumar Jha,karşılama konuşmalarının ardından çevrimiçi eğitim serisini tanıttılar. Moreno-Dodson konuşmasında, göçmenlerin iş gücünden ve becerilerinden yararlanmanın ve onları iş gücü piyasasına entegre etmenin önemini vurguladı. Jha ise yerel yönetimler arasında deneyim paylaşımına ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

CMI Kıdemli Ortaklık Uzmanı Giulia Marchesini, CMI tarafından yürütülen ve Lübnan, Ürdün, Filistin ve Türkiye’den belediyelerin yer aldığı Covid-19 Acil İhtiyaç Tespiti çalışmasını katılımcılarla paylaştı. Çalışmanın sonuçları, yerel yönetimlerin “acil durum planlama rehberi”, “uzaktan bütçeleme”, “dijital altyapının geliştirilmesi” ve “belediye çalışanları için dijital okuryazarlık eğitimi” alanlarında desteğe ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu.

İlk eğitim oturumunda; Ramallah (Filistin) Belediyesi’nden Nadine Burbar; Madaba (Ürdün) Büyükşehir Belediyesi’nden Mohammad Abu Gaoud; Dünya Bankası’ndan Mauro Testaverde ve Meriem Ait Ali Slimane; Building Markets Orta Doğu’dan Selen Uçak ve Gaziantep Belediyesi’nden Fuat Özharat konuşmacı olarak yer aldılar. Etkinlik boyunca konuşmacılar, Covid-19 salgınının ve bu salgının etkilerinin üstesinden gelmek için yürütülen faaliyetleri kendi bakış açılarından dinleyicilere sundular.

Web Semineri Dizisinin “Yerli Toplum ve Mülteciler için İstihdam ve Girişimciliğin Desteklenmesi: Ev Sahibi Yerel Yönetimler Açısından COVID-19 Krizinin Getirdiği Yeni Zorluklar – Bölüm 2” başlıklı ikinci eğitim oturumu, 17 Haziran 2020 tarihinde, saat 14.30’da (TSİ) gerçekleşecek. New Challenges from COVID-19 Crisis for Host Local Authorities – Part 2” will take place on June 17, 2020, at 13.30 CET.

Comments are disabled