İSTANBUL METROPOLÜNDE GÜVENLİK: İNSAN HAKLARI VE SİVİL TOPLUM PERSPEKTİFİ SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ


İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü’nde 20 Mayıs 2024’te İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Polis Akademisi tarafından düzenlenen İstanbul Metropolünde Güvenlik: İnsan Hakları ve Sivil Toplum Perspektifi Sempozyumu, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirdi.

Sempozyumda, metropollerde sivil toplum kuruluşlarının (STK) rolü ve bu kuruluşların güvenlik ile insan haklarına katkıları detaylı bir şekilde ele alındı. UCLG-MEWA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman, etkinlikte “Metropollerde Sivil Toplum Kuruluşlarının Fonksiyonları” başlıklı bir sunum yaptı.

Düzenlenen sempozyumda beş ana oturum gerçekleştirildi:

  1. Metropollerin Gelişimi ve Güvenlik
  2. İstanbul Metropol Alanında Güvenlik
  3. İstanbul’un Güvenliği İnsan Hakları ve Sivil Toplum
  4. Metropol Güvenliğinde Uluslararası Boyut
  5. Metropol Güvenliğinde Polisin Rolü

Dr. Mehmet Duman, üçüncü oturumda, sunumuna UCLG ve UCLG-MEWA’nın tanıtımı ile başladı. Metropollerde sivil toplum kuruluşlarının tarihi gelişimini ve bu kuruluşların modern şehirlerdeki rolünü Osmanlı’dan günümüze kadar geniş bir perspektifle ele aldı. Dr. Mehmet Duman: “Metropoller yoğun nüfusları ve kültürel çeşitlilikleriyle günümüz dünyasının karmaşasını yansıtan dinamik yaşam merkezleridir. 2024 yılı itibarıyla dünya nüfusunun %55’i kentlerde yaşamaktadır. Bu yoğunluk, çeşitli sosyal, ekonomik ve çevresel sorunları da beraberinde getirmektedir” diyerek metropollerin yoğunluğuna vurgu yaptı.

Ayrıca, Dr. Mehmet Duman, STK’ların daha etkin olabilmesi için iş birliği ve koordinasyonun artırılması gerektiğine dikkat çekti: “Kaynakların daha etkin kullanılması ve toplumun daha fazla katılımının teşvik edilmesi, STK’ların çalışmalarını daha da etkili hale getirecektir”.

Sempozyum, akademik dünyadan ve sivil toplumdan geniş bir katılımla gerçekleşti ve İstanbul’un güvenlik ve insan hakları konularında önemli bir platform sağladı.

Comments are disabled