TÜRK BELEDİYELERİ İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR İKLİM ELEMANLARI VE FİNANSMAN FIRSATLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ


Avrupa Birliği Enerji Geçişi Projesi (EU4 Energy Transition) tarafından oluşturulan Çok Düzeyli Yönetişim Platformu (MLGP4Climate) ve GAP Fonu iş birliğiyle, İstanbul’da “Finansal Araçlar ve Finansman Fırsatları” etkinliği 21 Mayıs 2024’te, Türkiye’den birçok belediye temsilcisinin katılımıyla düzenlendi.  

Etkinlik aracılığıyla katılımcılara finansal araçlar, fonlama fırsatları ve başarılı proje teklifleri hazırlamanın anahtar noktaları hakkında kapsamlı bilgi sağlamak ve güvenli, kapsayıcı, dirençli, akıllı ve sürdürülebilir şehirleşme yaklaşımlarına dair farkındalık kazandırmak hedeflendi.

Program, EU4Energy Proje Takım Lideri Daiva Matoniene’nin bilgilendirici sunumuyla başladı. Sunumda, MLGP4Climate platformunun işleyişi ve belediyelerin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planları (SECAP) sürecine nasıl katkı sağladığı ele alındı. Ardından, GCOM-GAP Fund Ortaklığı’nın Küresel İrtibat Kişisi Helena Monteiro, GAP Fonu’nun işleyiş mekanizması ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

Daha sonra, GAP Fonu’ndan Helena Monteiro tarafından düzenlenen interaktif bir eğitim oturumu gerçekleştirildi. Katılımcılar altı gruba ayrılarak iklim ve iklim dostu konulara odaklanan örnek proje teklifleri sundular. UCLG-MEWA temsilcisinin de yer aldığı 5. grup, kentsel yeşil alanları iyileştirme ve ısı adalarıyla ilgili projeleriyle yarışmayı kazandı.

UCLG-MEWA katılımıyla, MLGP ve GAP Fonu ile Türkiye genelindeki belediye temsilcileri arasındaki ilişkilerini bu çerçevede artırma imkanı yakaladı. 

Comments are disabled